<< Előző cikk                                                                                                     Következő cikk >>

2011. január 16.

 

 

 

Lingobit Localizer magyar nyelvű kézikönyv
 

Szoftverfordítás magas fokon

Alapfogalmak

Gyorssegéd
A gyorssegéd készletek tartalmazzák a billentyűkombinációkat, amelyek az alkalmazásban gyorsbillentyűként vannak használva.

Globalizáció
Egy szoftvertermék tervezési és fejlesztési folyamata során fontos szempont, hogy az többnyelvű környezetben is működjön. A globalizáció az első lépés a folyamatban. A globalizáció magába foglalja a támogatott nyelvi környezetek, a nyelveket támogató tervezési funkciók és kód írásának beazonosítását, hogy a funkciók egyformán jók legyenek bármely támogatott nyelv esetén. A globalizált alkalmazás támogatja a honosított felhasználói felületeket és regionális adatot az összes felhasználó számára.
Az igazán globális alkalmazásoknak kultúra-semlegesnek és nyelv-semlegesnek kell lenniük.

Ikonkészlet
Az ikonkészletek tartalmazzák az alkalmazás-specifikus ikonokat. A Lingobit Localizer kiemeli az ikonokat a végrehajtható fájlokból és lehetővé teszi azok lokalizálását.

Lokalizálhatóság
Közbenső eljárás, annak ellenőrzésére, hogy egy alkalmazás készen áll-e a honosításra. Egy program készen áll a honosításra, ha az alkalmazás végrehajtható kódja egyértelműen el van különítve az alkalmazás honosítható forrásaitól. Egy alkalmazáson belül, sok különféle forráskészlet, úgymint szövegek, képek és hangok szükségesek a lokalizáláshoz. Az alkalmazás előfordulhat, hogy 100%-ban nem lokalizálható. Például, egyes szavak vagy kifejezések hard-kódolva vannak egy alkalmazásban az angol nyelven belül, így azokat nem lehet lefordítani. Ezek a problémák lokalizálási hibákhoz vezetnek. Egy közbenső lépés a lokalizációt megelőzően a lokalizálhatóság tesztelése. Ebben a lépésben, Önnek biztosítania kell, hogy a fordításhoz szükséges alkalmazás készletek el legyenek különítve az alkalmazás többi részének kódjától. Ha megfelelően tesztelte a lokalizálhatóságot a honosítási lépés végrehajtása elött, nem kell módosítani az alkalmazás forráskódját a honosítás során. A lokalizáció az utolsó lépés a fejlesztési folyamatban egy többnyelvű alkalmazás létrehozásánál. Ebben a lépésben testreszabhatja a megadott nyelvi és területi támogatásokat az alkalmazás számára. Ez a lépés, elsősorban abból áll, hogy le kell lefordítania a felhasználói felületet a cél nyelvekre. A lokalizálhatósági vizsgálat ellenőrzi, hogy a program felhasználói felülete egyszerűen lefordítható-e bármilyen cél-nyelvre a kód újratervezése vagy módosítása nélkül. A lokalizálhatósági teszt feltárja a termék lokalizálása során előforduló hibákat, így a program lokalizálásához, szükség van a teszt befejezésére. A lokalizációs teszt lényegében a globalizációs illetve lokalizációs teszt keresztezése. A sikeresen elvégzett lokalizálhatósági vizsgálat azt jelzi, hogy a termék készen áll a honosításra. Használhatja pszeudo-fordítást a valódi fordítási idők és költségek elkerüléséhez. A pszeudo-fordítás a leghatékonyabb módja a lokalizációs hibák feltárásának.

Lokalizáció
A lokalizáció egy termék vagy szoftver egy bizonyos nyelvre vagy kultúrára történő adoptálási folyamata, annak érdekében, hogy az adott régióban természetesnek tűnjék. A valódi lokalizáció figyelembe veszi a nyelvet, kultúrát, szokásokat és a cél-terület karakterisztikáját. Miközben az gyakran magába foglalja a változásokat az alkalmazás írásrendszerébe, ez megváltoztathatja a billentyű használatot, betűtípusokat, dátumot, időt és pénzügyi formátumokat. A grafikáknak, színeknek és hanghatásoknak is megfelelőnek kell lenniük kulturális szempontból. A honosítás alapja a felhasználói felület fordítása (dialógusok, karakterláncok, menük, bitképek és ikonok).
NAME=Navigációs panelben
A navigációs panel egy helyhez kötött/dokkolt panel, amely alapértelmezés szerint a fő ablak bal szélén helyezkedik el. Ez jeleníti meg a fa-struktúrát, amely tartalmazza a projekten belüli fájlokat és forráskészleteket. A navigációs panelben kijelölt készletek fordítása a fordítás-szerkesztő ablakában jelenik meg.

Natív nyelv
A natív nyelv az alkalmazás nyelve, amit lokalizálni kell.

Eredeti fájl
Az eredeti fájl az a fájl, amelyet lokalizálni kell.

Kimeneti ablak
A kimeneti ablak egy rögzített panel, amely alapértelmezés szerint a fő ablak alsó részén helyezkedik el. Információkat jelenít meg az elvégzett feladatokról és az érvényesítési folyamat elvégzése során észlelt hibákról.

Projekt
A projekt egy vagy több lokalizációt igénylő fájlból áll. A fájlok eredeti forráskészleteinek fordítását úgyszintén tartalmazza.

Pszeudo-fordítás
A pszeudo-fordítás a termék lokalizálható készleteinek programozott “fordítási” folyamata, amellynek segítségével úgy hozható létre és tesztelhető a termék, mintha az valóban lokalizálva lenne. A szövegkészlet egy fordítás-szerű folyamaton keresztül lesz beleintegrálva, amely megváltoztatja azt és egy új erőforrást hoz létre. A szövegkészlet gyakori módosulása ezt a folyamatot eredményezi, így a pszeudo-fordítás kész bemutatni azokat a lehetséges problémákat, amelyek akkor jelentkeznek, amikor a fordítás ténylegesen befejeződött.

Forráskészlet
Az erőforrások olyan adat, amely el van különítve a programkódtól. Az erőforrások lokalizációs adatokat tartalmazhatnak, mint például a karakterlánctáblák a fordításhoz. A Lingobit Localizer képes észlelni a lokalizálható forrástípusokat a Windows végrehajtható állományain belül és hozzáadja azokat a Lingobit Localizer projekthez. Néhány erőforrás típus támogatja a WYSIWYG (Amit látsz azt kapod) módot.

Bitkép
A bitkép erőforrás egy képet tartalmaz. A Lingobit Localizer kiemeli a bitkép forrásokat a végrehajtható állományból és lehetővé teszi azok lokalizálását.

Statisztikák
Ez a funkció statisztikai információkat jelenít meg a fordítási listán szereplő szavak és karakterláncokat mennyiségével kapcsolatban, valamint a karakterláncok közvetlen vagy százalékos mennyiségét mutatja azok státuszai alapján.

Állapot
A fordítás listán szereplő összes elem rendelkezik egy feldolgozási státusszal. Az állapotjelzők a fordítás-szerkesztő ablakban láthatóak.

Célfájl
A cél-fájl a lokalizált fájl, amit a Lingobit Localizer hozott létre az eredeti fájl forráskészleteinek lefordítása által.

TMX (Fordítómemória adatcsere)
A TMX egy nyílt szabvány, XML-alapú, amelyet arra a célra terveztek, hogy leegyszerűsítse és automatizálja a formátumok közti átalakítási folyamatot.

Fordítás
A fordítás a szöveges elemek eredeti nyelvről a cél-nyelvre történő átalakítási folyamata. Egy szövegkörnyezet vagy az eredeti nyelv jelentésének megértéséhez szükség van a lefordított, de az eredetivel megegyező üzenet közvetítésére a cél-nyelvben is.

Fordítás-szerkesztő
A fordítás-szerkesztő panel a fő-ablak jobb oldalán helyezkedik el. Ez jeleníti meg az aktuális forráskészlet eredeti és cél karakterlánc listáit. A készleten belül lévő minden karakterlánc egy bizonyos státuszjelzővel van ellátva, ami szintén megjelenik a fordítás-szerkesztő ablakában.

Fordítómemória
A fordítómemória egy speciális adatbázis, amely eltárolja a korábban lefordított mondatokat, amelyeket később teljes egészében vagy részben újra felhasználhat, mondatról-mondatra alapon. Az adatbázisban egymáshoz illenek az eredeti-cél nyelv párok.

Érvényesítés
Az érvényesítés ellenőrzi a karakterlánc lista fordítási ellentmondásait. Azt alkalmazható a teljesz projektre vagy a projekten belüli bizonyos készletre. Több különböző érvényesítési mód hajtható végre.

WYSIWYG (Amit látsz azt kapod)
A WYSIWYG támogatás a Felhasználói felület szerkesztők számára használatos, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára a dialógus készletek, űrlap források, bitképek és menü készletek méretének/pozíciójának vizuális módosítását.

XML
Az XML egy programozási nyelv/specifikáció. Nemzetközi szabvány az elektronikus információk közzétételére és kiszállítására vonatkozóan, kifejezetten webes dokumentumokra tervezve.

 

Bevezetés

 

Kezdő lépések

A szoftverek lokalizálása a Lingobit Localizer programmal egyszerűen és kényelmesen elvégezhető. A program kezeléséhez nem szükséges különösebb szaktudás. Az alapvető lokalizációs forgatókönyv a következő:

  1. Lokalizálandó fájlok hozzáadása a projekthez

  2. Forráskészletek fordítása és párbeszédablakok beállítása. Csomag létrehozása és küldése a fordítóba az Adatcsere varázsló használatával

  3. Fordítások ellenőrzése az Érvényesítés használatával

  4. Lokalizált fájlok létrehozása

Ha módosul az alkalmazás, szükség lesz a fordítások későbbi frissítésére. Ehhez, itt további két lépést talál.

  5. A régi fordítás összevonása az új alkalmazás készleteivel a Változások vizsgálata opció használatával

  6. Új és módosult forráskészletek fordítása ("Új" és "Frissített" állapot)

További információk az Online demók oldalon.

 

 

Online demók

A lokalizálás kezdő lépései

Bemutatjuk Önnek, hogyan lehet egyszerűen honosítani egy alkalmazást. Lefordítjuk az Angol nyelvű Notepad.exe fájlt Orosz nyelvűre.

Megtudhatja, hogyan lehet:

·  Új projektet létrehozni

·  Készleteket lefordítani

·  A lokalizált alkalmazást futtatni

Demó megtekintése

Munka a fordítókkal

Ez a szekció szemlélteti Önnek, hogyan lehet együttműködni a fordítókkal.

Megtudhatja, hogyan lehet:

·  A fordítási mennyiséget megbecsülni

·  A lokalizációs csomagot előkészíteni

·  A Translator kiadással dolgozni

·  Fogadni a fordításokat a fordítóból

·  Automatikusan ellenőrizni a fordítást

Demó megtekintése

Fordítás újra-használata

Ez a szekció szemlélteti Önnek, hogyan tudja egyszerűen újra-felhasználni a fordításokat.

Megtudhatja, hogyan lehet:

·  Fordításokat importálni egy lokalizált alkalmazásból

·  Újra-felhasználni/összevonni fordításokat egy előző verzióval

·  Fordításokat importálni a fordításokat tartalmazó egyéb fájlokból

Demó megtekintése

 

Új projekt létrehozása

A honosítási folyamat megkezdése előtt a Lingobit Localizer létrehoz egy projektet, amely Windows bináris fájlokból, Java-tulajdonságokból, .NET- erőforrásokból, XML vagy más Lingobit Localizer által támogatott fájl-formátumokból állhat, illetve tartalmazza a fordításhoz szükséges forráselemeket. A Lingobit Localizer projekt információkat tartalmaz a honosításhoz szükséges fájlokról, az eredeti és cél-nyelvekről és a szövegkészletek fordításairól. Az összes cél-nyelv fordítás szerepelni fog az aktuális projektben.

A Lingobit Localizer projekt állomány .loc kiterjesztéssel rendelkezik, amely a felhasználó által megadott mappában lesz elhelyezve. A projekt mappa a honosított és a támogatási fájlok fő könyvtára. A .backup fájl megtalálható a projekt mappán belül.

Új projekt varázsló

Lokalizálhatósági teszt

Forráskészletek fordítása

 

Lokalizálhatósági teszt

A honosítási folyamat megkezdése előtt, ajánlott a teljes lokalizálhatósági vizsgálat végrehajtása. A lokalizálhatósági vizsgálat segít annak meghatározásában, hogy az alkalmazás készen áll-e a lokalizálásra, pl. az alkalmazás végrehajtható kódja egyértelműen el van-e különítve az alkalmazás lokalizálható készleteitől. Ez a folyamat ellenőrzi, hogy a program felhasználói felülete könnyedén lefordítható-e bármely cél-nyelvre a kód módosítása vagy újjáépítése nélkül.

A lokalizálhatósági vizsgálat elvégzéséhez használhatja a pszeudo- vagy Google fordítási módokat. Ezek az eszközök lehetővé teszik az alkalmazás gyors fordítását és ellenőrzik a lefordított szimbólumok megjeleníthetőségét.

Általában az pszeudo-fordítás után az alkalmazás összeomlik. A lokalizált alkalmazás hibáit és összeomlásait előidéző erőforrás fordítások elkülönítéséhez és a fordítás korai szakaszában előforduló hibák beazonosításához, használhatja a Hibakeresőt. A hibakereső a lokalizált alkalmazás sorozatban végrehajtott indításával képes az összeomlásokat okozó fordítások pontos pozíciójának meghatározására.

Pszeudo-fordítás

Hibakereső

 

Készletek fordítása

A Lingobit Localizer fő ablakában jelenik meg az összes lokalizálható készlet. A kiválasztott elemek fordításainak és azok fordítási állapotának megadásához vagy módosításához, használhatja a Szövegszerkesztő ablakot. A projekten belül lévő bármely elem vagy erőforrás szerkeszthető a Fordítás-szerkesztőben is.

A fordítási állapot segítségével felügyelhető a fordítási munkafolyamat. A fordítás-szerkesztő minden állapotértéket más-más színnel jelenít meg. A felhasználó megtekintheti az elemeket megadott állapot szerint az Állapotszűrő alkalmazásával. További részletekért, tekintse meg a Fordítási állapotjelzők használata témakört.

A Lingobit Localizer programban az előzőleg létrehozott fordítási munkák átemelésére is van lehetősége a fordítómemória rendszer használatával. A fordítómemória nagyon hatékony lehet a felülvizsgált vagy frissített alkalmazás használatakor. Részletes információkért, tekintse meg a Fordítómemória témakört.

Ön fordításokat importálhat egy korábban lefordított alkalmazás fájlból a Fordítások importálása funkció segítségével (lásd még Fordítások importálása témakör). Lehetősége van egy vagy több fordítási nyelv kiemelésére is egy állományból. Ezeket a fordításokat felhasználhatja a létező projektben.

Miután új funkciókat adott az alkalmazáshoz vagy hibajavítást végzett rajta, a korábbi fordítási munkáját egyszerűen átemelheti az új készletbe, ezáltal csak az új és módosult részek fordítására lesz szüksége a Változások vizsgálata funkció használatával. A projektben szereplő új és frissített elemekhez az Új és Frissített állapotjelző lesz hozzárendelve. Lásd még: Fordítási állapotjelzők használata

Használja a Lokalizált fájl létrehozása opciót az alkalmazás honosított változatának létrehozásához.

 

Munka a fordítókkal

A Lingobit Localizer lehetővé teszi a honosítási csapat projekt kezelésének elősegítését a projektek közti kommunikáció javítása érdekében. A Lingobit Localizer Adatcsere varázslójának használatával, egy önkicsomagoló végrehajtható Fordító csomagba exportálhatja a projekt fájlt, amelyet a fordító(k)nak vagy a minőségbiztosító csapatnak küldhet. További részletekért, tekintse meg az Adatcsere varázsló projekt témakört.

A Lingobit Localizer lehetővé teszi a fordítások automatikus minőségbiztosítását. További információk az Érvényesítés és Hibakereső témakörben.

 

 

Lokalizált fájlok létrehozása

A karakterláncok és forráskészletek fordítása után a Lingobit Localizer programban kiválasztható a Lokalizált fájl létrehozása opció a Projekt menüből az alkalmazás lefordított változatának elkészítéséhez. A lefordított fájlok általában az eredeti fájlokkal megegyező mappában lesznek elhelyezve.

Néha szükség van az alkalmazás konfigurálására a honosított fájlok használatához. További információkat a támogatott platformok részben talál.

Tekintse meg a Projekt opciók témakört a platform specifikus opciók módosításához.

Lásd még: Nem-Unicode alkalmazás futtatása, Verziókezelés vagy Cél-nyelv

 

Fordítások ellenőrzése

A következetlen szövegkészlet fordítások ellenőrzéséhez, használhatja az érvényesítés funkciót (lásd Érvényesítés). A formátumleírók helytelen pozíciója, szóköz karakterek érvénytelen száma és más ellentmondások az alkalmazás hibás működését okozhatják. A vizsgálat során észlelt hibatalálatok az Érvényesítési eredmények ablakban fognak megjelenni.

A lokalizált alkalmazásban hibákat okozó készletfordítások elkülönítéséhez és a lokalizációs hibák korai szakaszban történő felismeréséhez, használja a Hibakereső modult. A Hibakereső végrehajt egy sorozatos alkalmazás indítási műveletet a lokalizált fájlnál a hibákat okozó elemek pontos helyének meghatározásához.

Lásd még: Munka a fordítókkal

 

Változások vizsgálata

Ha Ön új funkciókat adott vagy hibákat javított az alkalmazásban, könnyedén átemelheti előző fordítási munkáit az új verzióba, ezáltal csak az új illetve módosult készleteket kell lefordítania.

Másolja a fájl(ok) új verzióját az alkalmazás könyvtárából az eredeti fájlokat tartalmazó mappába. A fájlok teljes elérési útvonalának megtekintéséhez és módosításához, kattintson a Tulajdonságok menüpontra. Válassza ki a Változások vizsgálata opciót a Projekt menüből a projektben szereplő összes állomány megváltozott állapotának vizsgálatához. Ha Ön csak egy fájlt szeretne frissíteni, használja a Változások vizsgálata opciót a navigációs ablak szövegkörnyezeti menüjéből. A Lingobit Localizer megőrzi az alkalmazás előző verziójával létrehozott összes olyan fordítást, amely megfelelő az új verzió számára. A frissített elemeket felülvizsgálat céljából a "Frissített" állapotjelzővel fogja ellátni. Az új elemek az "Új" státusz címkét kapják. Az összes eltávolított fordítás bekerül a fordítómemóriába, amelyet a Tulajdonságok\Projekt\Változások vizsgálata menüpontban konfigurálhat.

Lásd még: Fordítási állapotjelzők használata, Szűrők használata, Statisztikák használata

 

Fordítások átvitele

Ha Ön más módszert használ az alkalmazás lokalizálásához, egy korábbi fordítását egyszerűen a Lingobit Localizer projektbe importálhatja.

Lefordított fájlok

Ha Ön lefordított fájlokkal rendelkezik egy korábbi fordítási műveletnek köszönhetően, a fordításokat egyszerűen átimportálhatja a Lingobit projektbe. Ezt elvégezheti az Eszközök\Lokalizált fájlok importálása opcióval vagy az egyes fájlok fordításainak külön-külön történő importálásával.

Karakterlánc-fordítás

Ha nem rendelkezik lokalizált fájlokkal, létrehozhat egy szövegfájlt, amely karakterlánc-fordítási párokat tartalmaz, amit aztán fordítómemóriába importálhat CSV állományként. Például, angol-magyar fájlpárosítás:

"Combo Box:";"Kombinált lista:"

"List Box:";"Listamező:"

Egyéb formátum használata

Használhat fájl elemzőket a korábbi fájlokból történő fordítások kiemeléséhez. Például, ha Ön lefordított korábban egy .cpp fájlt és most fog hozzá a bináris fájlok fordításának, a korábban lefordított cpp fájl importálásához hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Lingobit projekt létrehozása az eredeti cpp fájlok számára.

2. A lefordított cpp fájlok importálása a projektbe.

3. Az importált fordítások hozzáadása a fordítómemóriához.

4. Végezetül a fordítómemória mentése és annak a fő fordító projektbe importálása.

Ha még nem talált megfelelő megoldást régi fordításainak átemelésére, lépjen kapcsolatba a támogatási csapatunkkal a support@lingobit.com címen. Mi segíteni fogunk Önnek.

 

Lingobit Localizer információk

 

Bemutatás

A jelenlegi tájékoztató a Lingobit Localizer szoftver lokalizációs eszközre vonatkozik. Itt kiegészítő információkat szerezhet a Lingobit Localizer felhasználói felületéről, ajánlott lokalizációs megoldásokról, támogatott platformokról és így tovább.

Bármikor, további információkat kaphat a termékfrissítéseinkről és az elérhető új funkciókról a Lingobit Software Localization weboldalán: http://www.lingobit.com.

A Lingobit Technologies támogatói csapat teljes mértékben elkötelezte magát vásárlói elégedettség iránt. Ön is kapcsolatba léphet velünk a support@lingobit.com címen vagy a következő fórumoldalon: http://www.lingobit.com/forum

 

 

Áttekintés

Üdvözöljük a Lingobit szoftver lokalizációs eszközben.

A Lingobit Localizer egy hatékony szoftver lokalizációs eszköz. Az összes szükséges eszközt biztosítja a honosítási folyamat leegyszerűsítéséhez, a minőség javításához és a produktivitás fellendítéséhez.

Általában a honosítás külső fordítók és lokalizációs ügynökségek által történik. Nagyon fontos a honosítható információk elkülönítése. Ezt a feladatot a Lingobit Localizer fogja elvégezni helyettünk a technikai részletek elrejtése által, így lehetővé téve számukra az alkalmazás lefordítását egy könnyen megtanulható vizuális környezetben.

Ezen kívül a Lingobit Localizer a hatékonyabb és egyszerűbb lokalizációs folyamat érdekében, gondoskodik a honosítási projektkezelésről és az automatikus minőségbiztosítás eszközeiről is.

A Lingobit Localizer használatával lokalizálhatja a Windows bináris, Java tulajdonságok, .NET erőforrás, XML fájlokat vagy az egyéb Lingobit Localizer által támogatott fájl formátumokat.

 

Kiadások

A Lingobit Technologies az egyéni igényeket szem előtt tartva a termékek széles skáláját kínálja ügyfelei számára. A szükséges lokalizációs projekt és lokalizációs funkciók arányának összefüggésében, ügyfeleink az alábbi szoftverhonosítási megoldások közül választhatnak:

Translator kiadás - nem támogatja az új projektek létrehozását. Ez a kiadás az Express, Professional vagy Enterprise kiadásokkal működik együtt, megcélozva a fordítókat illetve a minőségbiztosítási csapatokat.

Standard kiadás - alapvető fordítási funkcionalitás, mely tartalmazza az Adatcsere varázslót.

Professional kiadás - célja, kiszolgálni a kis-és középméretű lokalizációs projektek igényeit. Magába foglalja az összes standard Lingobit Localizer funkciót, de nem támogatja a TMX fájlok importálását illetve exportálását.

Enterprise kiadás - célja, megfelelni a középméretű lokalizációs projektek igényeinek, beleértve a fordítók vagy fordító csapatok számát. Ez a kiadás tartalmazza az összes rendelkezésre álló Lingobit Localizer funkciót.

Az összehasonlító táblázatot a http://www.lingobit.com/products/compare.html oldalon találhatja.

 

Újdonságok

Lingobit Localizer 7.0

·  Új platformok és fájlformátumok lokalizálása

·  Apple XIB

·  Egyéni szöveg-alapú fájlok

·  Egyéni XML-alapú fájlok

·  .HMXP súgó és kézikönyv

·  RDL (SQL Szerver Jelentési Szolgáltatások)

·  XAML

·  XML séma

·  Blackberry

·  eRuby

·  PHP

·  ASP

·  XSD

·  PO fájlok (GNU gettext eszközkészlet számára)

·  HTML és CHM szegmentálás

·  HTML forrásnézet

·  HTML státusz színkiemelés böngésző gyorsnézetben

·  HTML elemző testreszabás

·  Érvényesítés

·  Új érvényesítési opciók

·  Érvényesítés kényszerítése a fordítók számára

·  Új érvényesítési módok hozzáadása

·  Egyéni érvényesítés

·  Karakterlánc hossz

·  Html címkék

·  WPF lokalizációs beállítások hozzáadása

·  Tulajdonság-szűrés

·  Kategória-szűrés

·  Olvashatatlan és módosíthatatlan elemek elemzése

·  XML

·  XML megjegyzések elemzése

·  Kulcs-érték modellt használó XPath

·  Kulcs-szűrő

·  Egyéni XML formátumok

·  .INI fájl megjegyzések elemzése

·  Összes fordítás panel, ami megjeleníti a fordításokat az összes nyelvhez.

·  .NET ikonok fordítása

·  PC-k közti licenc átvitel

·  Parancssoros kiadás

·  Egyszerűbb fordítás-szerkesztő használat

·  .NET 4.0 támogatás hozzáadva

·  Szinkronizálás navigációs parancs hozzáadása

·  .NET kódösszeállítások aláírása jelszóval

·  Microsoft fordító modul Microsoft fordítómemória támogatással

·  TRADOS Workbench támogatás

·  A PE, .NET és Delphi készletek beágyazott erőforrásainak előzetes megtekintése és elemzése

·  Arab fordítás

·  Parancssori felület a projektek adatcseréjéhez

Lingobit Localizer 6.0

·  Új elemzők a forráskód lokalizációhoz: Java, C++, PHP, Perl, Java Script, Symbian LOC és RLS fájlok, SQL.

·  Minták az összes főbb platform és egyéni lokalizációs szituációk számára

·  Style, StyleEx fordítás használata a Win32 alkalmazásoknál

·  RTL (jobbról-balra) nyelvek tükrözése a.NET, MFC és VCL elemek esetén

·  Terminológia: előfordítás és konzisztencia ellenőrzés

·  Adatcsere varázsló használhatóságának nagymértékű javítása

·  Fordítási javaslatok panel: egyezések a terminológiából, fordítómemóriából és Google fordításból

·  VCL  és .NET:  Vezérlőelem hozzárendelés az Űrlapszerkesztőben

·  VCL űrlapszerkesztő javítva: színek, képek, igazítás, automatikus méretezés és betűtípusok

·  VCL kép lokalizáció

·  Többnyelvű márkanév-váltási támogatás

·  VC++, MFC gyorssegéd lokalizáció

·  Nyelv specifikus kizárás

·  A Google fordítás sebességének nagyfokú növelése

·  Betűk és színek előzetes megtekintése Delphi esetén

·  Localizer Express kiadás – alap funkcionalitás a kisebb projektek számára

·  A fordítások szerkesztése mód több szerkesztési művelet elvégzését teszi lehetővé a koordináták és egyéb paraméterek esetén.

·  A Keresőpanel teljes mértékben át lett tervezve

·  Több mint 500 egyéb .NET , VCL, MFC, adatbázis és Java lokalizációs, használhatósági és produktivitási javítás

Lingobit Localizer 5.5

·  .NET 3.0 Windows megjelenítési alaprendszer (WPF) lokalizáció

·  Adatbázis lokalizáció

·  .NET WinForms szerkesztő a 3-rd party összetevők számára

·  Vizuális előnézet a HTML, XML, kép és szöveg-alapú fájlok esetén

·  XPath szűrés XML esetén

·  Kódolási beállítások a szöveg-alapú formátumok esetén

Lingobit Localizer 5.3

·  Új szoftver lokalizációs formátumok hozzáadása:

o Weblapok (html-fájlok)

o HTML súgó (chm-fájlok)

o Delphi .NET

o MFC/.NET vegyes

o Beágyazott XML és HTML Win32 fájlok esetén

·  Mappa-alapú lokalizáció

·  Több testreszabási beállítás

·  Új támogatott .NET típusok

·  Parancssori javítások

·  Javított .NET Compact Framework lokalizáció

·  Egyéni helyesírás-ellenőrző szótárak

Lingobit Localizer 5.2

·  Új lokalizációs sebesség: 2-6-szor gyorsabb műveletek

·  A projekt fájlmérete 3-5-ször kisebb: Most sokkal könnyebb az adatcsere a fordítókkal

·  .NET Compact Framework és .NET Framework 64-bites fordítási támogatások

·  Számos javítás a Windows CE alapú alkalmazások esetében

·  Üzenettábla fordítási támogatás (RT_MESSAGETABLE)

·  Javított műveletek a Másodlagos nyelvnél©, a nem-angol alkalmazások lokalizálása esetén.

·  Frissített projekt fogadása: A fő projekt módosítása esetén, a frissítéseket tartalmazó fájl bármikor elküldhető a fordítóknak.

·  Új opció a lokalizált fájlból való elemek kizárásához.

·  Az aláírt azonosított .NET kódösszeállítások késleltetett fordítása most támogatott.

Lingobit Localizer 5.1

·  Új továbbfejlesztett .NET elemző, több tulajdonság kiemelésére alkalmas, mint például Fa-nézet csomópontok és Lista-nézet elemek, amely a korábbi verziók elérhetetlen honosításaihoz használható.

·  Új .NET űrlapszerkesztő új mechanizmust használ a .NET űrlapok megjelenítéséhez, így a Lingobit Localizer az egyetlen olyan termék a piacon, amely azokat helyesen jeleníti meg. A Localizer 5.1 alkalmas a származtatott űrlapok, egyéni vezérlőelemek (Infragistics, DevExpress, stb), felhasználói vezérlőelemek, TreeControl, kombinált lista, listamező, menük, eszköztárak és szalagvezérlők megjelenítésére.

·  Új helyesírás-ellenőrző + több mint 80 ingyenes szótár.

·  Holland fordítás

·  Egyéni pszeudo-fordítási funkció

·  Az Exkluzív Másodlagos nyelv funkció kényelmes megoldás a fordítók számára, mikor egy alkalmazást egynél több nyelvre kell lefordítani és az eredeti nyelv nem Angol. A Másodlagos nyelv opció megjeleníti a fordítást egy extra kiegészítő cél-nyelvbe a forrásban levő fordítással együtt. Tegyük fel, hogy van egy alkalmazás, amely olasz. A feladat lokalizálni azt angolra, majd japánra. A Másodlagos nyelv opció megjeleníti a fordítást az angolba az eredeti olasz fordítással együtt. Ha a “Japán” fordító nem ismeri az olasz nyelvet, még mindig le tudja fordítani az alkalmazást japánra, amint megtekinti az angol fordítást.

·  Windows CE alkalmazás lokalizálási támogatás

Lingobit Localizer 5.0

·  INI-fájl támogatás nagymértékű javítása

·  Számottevő javítások a VCL szoftver lokalizációban C++ Builder és Delphi alkalmazásánál

·  Windows Vista támogatás

·  Fordítómemória, .NET lokalizáció, Delphi lokalizáció, többnyelvű exe-fájl képességbővítések.

Lingobit Localizer 4.8

·  Teljes .NET Framework 1.0, 1.1 és 2.0 verziótámogatás

·  Fordítómemória viszonylagos egyezési mód

·  A gyakori lokalizációs hibák automatikus javítása

·  Ismétlődő elemek automatikus fordítása

·  Dialógus elemek mozgatása a nyíl billentyűkkel

·  Rács használhatóság javítása

·  A pszeudo-fordítás új nyelvi szimulációval lett bővítve

·  A pszeudo-fordítás most már helyesen módosítja a karakterláncokat

·  Delphi támogatás javítás

·  A fordítás- szerkesztő használhatóságának javítása

·  Új TMX kódolási támogatás

·  Javított Változások vizsgálata opció (Az eltávolított fordítások automatikusan hozzá lesznek adva a fordítómemóriához)

·  Projekt importálása/exportálása szövegformátumba. A karakterláncok így bármilyen szövegszerkesztővel szerkeszthetőek.

·  Szöveg/CSV moduljavítás.

Lingobit Localizer 4.7

·  A Lingobit Localizer már elérhető Angol, Francia, Német, Japán, Orosz, Spanyol, Olasz és Kínai nyelveken

·  Javított adatcsere varázsló

·  Javított nyelv-választó panel

·  Javított Delph támogatás a csak-erőforrás DLL használatához

·  Javított parancssori felület

·  Javított kombinált lista probléma az MFC alkalmazásokban

Lingobit Localizer 4.5

·  .Net Framework 2.0 támogatás

·  Borland Delphi és C++Builder támogatás

·  Szöveg-alapú fájlok, mint például PHP, ASP, C/C++ forrásfájlok és INI fájlok támogatása.

Lingobit Localizer 4.2

·  Használhatóság javítása

o Rácsmező automatikus méretezése esetén

o Új visszaállítási parancs esetén

o CSV fájlok importálása/exportálása esetén

o Státuszok működése esetén

·  További érvényesítési vizsgálatok

·  Új parancssori utasítások

Lingobit Localizer 4.0

·  Helyesírás-ellenőrző (interaktív + érvényesítés)

·  Szakértői összehasonlítás: Projektek összehasonlítása és a verziók közti eltérések megjelenítése

·  Integrált automatikus javítási mechanizmus

·  Vizuális szerkesztő a .NET űrlapok szerkesztéséhez

·  Szövegcsonkítás érvényesítési opció

·  Átfedett elemek érvényesítési opció

·  Elrendezés-kezelő segédalkalmazások a párbeszédablak és űrlap vizuális szerkesztőkben

·  Igazítás-kezelés

·  Méret-kezelés (azonos méret létrehozása, rácshoz/tartalomhoz méretezés)

·  Párbeszédablakok tükrözése (jobbról-balra nyelveknél)

·  Rács a párbeszédablak szerkesztőben

·  Tartalomhoz méretezési mód a párbeszédablakok és űrlapok esetén

·  Jelentések (Projekt, Érvényesítés, Statisztikák, Kimenet)

·  A lokalizált alkalmazás futtatása a Lingobit Localizer programból

·  Javított hibakereső

Lingobit Localizer 3.5

·  .NET és Java lokalizáció

·  Adatcsere varázsló

·  Verziókezelés

·  Új grafikus megjelenés

·  Fordítómemória

·  Statisztikák panel

·  Hibakereső

·  Szöveg/CSV importálás/exportálás

 

Rendszerkövetelmények

·  Microsoft 2000 vagy újabb operációs rendszer

·  Microsoft .Net Framework a .NET, Delphi és adatbázis alkalmazások lokalizálásához

·  Internet Explorer 6.0 vagy újabb verzió

·  512 MB memória

·  100 MB szabad merevlemez terület a tipikus programtelepítéshez

 

 

 

Próbaverziós korlátozások

A Lingobit Localizer lehetővé teszi, hogy a felhasználók a licenc megvásárlása előtt letesztelhessék a program funkcióit. A Lingobit Localizer próbaverziója, ugyanazokat a funkciókat tartalmazza, mint a kereskedelmi változat, így lehetővé téve a felhasználó számára a megfelelő döntés meghozatalát.

A licenc megvásárlása után kapott kóddal lehet aktiválni a teljes verziót.

Korlátozások

A Lingobit Localizer próbaverziója a következő korlátozásokat tartalmazza:

·  A Lingobit Localizer próbaverziója 90 napos próbaidőszakkal rendelkezik.

·  "_Lingobit_" bejegyzés lesz hozzáadva néhány lefordított karakterlánchoz.

 

Támogatott platformok

A Lingobit Localizer a következő platformok lokalizálását támogatja:

Bináris és végrehajtható fájlok

·  C#.NET

·  WPF

·  Win32 (Visual C++/MFC)

·  Delphi

·  C++ Builder

·  Visual Basic.NET

Forráskód

·  C++

·  C#

·  Java

·  Delphi

·  Basic

·  PASCAL

·  Perl

·  SQL

Szöveg-alapú fájlok

·  Symbian

·  INI

·  PO

·  Blackberry

·  Java Resource Bundle

·  Testreszabható RegEx

XML-alapú fájlok

·  XML

·  ResX

·  XAML

·  SQL Szerver Jelentési Szolgáltatások

·  XSL

·  XML séma

·  Apple XIB

·  Testreszabható XML

HTML súgó

·  HTML súgó

·  Help&Manual

·  Robohelp HTML

Weblapok

·  HTML

·  PHP

·  eRuby

·  Java Script

·  VBScript

·  ASP

·  ASP.NET

Adatbázis lokalizáció

·  MySQL

·  SQL Server

·  Oracle

·  MS Access

·  PostgreSQL

·  Interbase

·  DB2

·  bármely más ODBC-kompatibilis

 

 

Lingobit Localizer használata

 

Projektkezelés

 

Új projekt varázsló

 

Új projekt varázsló áttekintés

Az új projekt varázsló egy új Lingobit Localizer projekt létrehozásában nyújt segítséget. A projekt tartalmazza a honosításhoz szükséges összes nélkülözhetetlen információt az alkalmazásról. A honosítási folyamat elindításához, először létre kell hoznia egy projektet.

Az Új projekt varázsló elindításához, válassza ki az Új projekt létrehozása opciót a Lingobit Localizer párbeszédablakában.

Az Új projekt varázsló elindítható még a Fájl menü Új menüpontjának használatával vagy a Ctrl + N gyorsbillentyűvel is.

Az új projekt létrehozási művelet az alábbi lépéseket tartalmazza.

1. A projekt nevének és helyének kiválasztása

2. Az alkalmazás eredeti és cél nyelvének kiválasztása

3. A honosításhoz szükséges fájlok kiválasztása

4. Befejező lépés

 

Projekt helye

Használja ezt a lapot a projekt Nevének és Helyének beállításához. A Tallózás gomb segítségével megnyithatja a Mappa keresése párbeszédablakot.

A Lingobit Localizer projekt állománya .loc kiterjesztéssel rendelkezik és a felhasználó által megadott helyen kerül létrehozásra a következők szerint: (<Hely>\ <Név>\<Név>.loc).

Megjegyzések: A projekt mappa a fő könyvtár a lokalizált fájlok, valamint a segédállományok számára (a segédállományok ideiglenes fájlok, amelyek bizonyos projekt típusok esetén vannak használatban). A honosított fájlok és a segédállományok a cél-nyelv szerinti mappákba lesznek elhelyezve.

Írja be a megfelelő mezőkbe a létrehozandó projekt nevét és helyét. A számítógép könyvtárai közti navigáláshoz használhatja a Tallózás... gombot.

Név

Adja meg a létrehozandó projekt nevét. A megadott projekt nevével megegyező nevű mappa lesz létrehozva a hely mezőben látható helyen. Néhány projekt esetében a Lingobit Localizer létrehoz bizonyos forrás- és más kiegészítő fájlokat, és hozzáadja azokat az új projekt mappához.

Megjegyzés: A nevek nem tartalmazhatják a következő karaktereket: Kettőskereszt (#), Százalék (%) , 'és' jel (&), Csillag karakter (*), Függőleges vonal (|), Fordított perjel (\), Kettőspont (:), Dupla idézőjel ("), Kisebb mint jel (<), Nagyobb mint jel (>), Kérdőjel (?), Perjel (/), Kezdő és záró szóközök (' '). Fenntartott szavak a Windows vagy DOS számára, mint például ("nul", "aux", "con", "com1", "lpt1", és így tovább)

Hely

Adja meg a projekt létrehozási helyét vagy válasszon egyet a listáról.

Tallózás

Megjeleníti a Projekt helye párbeszédablakot, amely lehetővé teszi a projekt mentéséhez használandó új könyvtár megkeresését.

Könyvtár létrehozás a projekt számára

 Inaktiválja ezt a jelölőnégyzetet, ha nem szeretne létrehozni <Projektnév> almappát a projekt számára.

Lásd még: Új projekt varázsló áttekintése

 

Projekt fájlok

A Lingobit Localizer lehetővé teszi a különböző elemtípusok hozzáadását a honosítási projekthez:

·  Fájlok

·  Mappák

·  Adatbázisok

A Beállítások segítségével módosíthatja a projektben lévő elemek elemzési opcióit. A teljes projekt beállításait úgyszintén módosíthatja a Projekt beállítások használatával.

Mappa-alapú lokalizáció

Ha egy új mappát ad a projekthez, a Lingobit Localizer automatikusan szinkronizálni fogja a mappa tartalmát a projekttel:

·  Fájlok felvétele a projektbe, ha új fájl szerepel a mappában

·  Fájlok törlése a projektből, ha a fájl el lett távolítva a mappából

A mappa lokalizáció nagyon hasznos lehet, nagyszámú fájlok kezelése esetén.

Lásd még: Új projekt varázsló áttekintése

 

Projekt-nyelv

A Lingobit Localizer lehetővé teszi a projekt lokalizálását egy bizonyos nyelvre. Megadhatja az alkalmazás cél-nyelvét és a használandó régiót.

Például, az Arab nyelvnek 17 változata szerepel a listán: Arab-Irak, Arab-Marokkó, Arab-Libanon, Arab-Szaúd Arábia és így tovább. Az Arab nyelv regionális előírások nélkül is kiválasztható.

Egynél több nyelv is megadható az alkalmazás számára. A cél-nyelveket a projekt létrehozása után is hozzá lehet adni. Ugyanakkor, legalább egy cél-nyelvet meg kell adni az alkalmazás számára.

Válassza ki az alkalmazás eredeti nyelvét a listáról.

A cél-nyelvek ablakban, kattintson a Hozzáadás gombra a Nyelv kiválasztása panel megnyitásához. Válassza ki az alkalmazás cél-nyelvét. Használja a Shift és Ctrl billentyűket egynél több nyelv kiválasztásához, majd kattintson az OK gombra.

A kiválasztott nyelv listáról való eltávolításához, kattintson az Eltávolítás gombra.

Lásd még: Új projekt varázsló áttekintése

 

Alapműveletek

 

Változások vizsgálata

Ha Ön új funkciókat adott vagy hibákat javított az alkalmazásban, könnyedén átemelheti előző fordítási munkáit az új verzióba, ezáltal csak az új illetve módosult készleteket kell lefordítania.

Másolja a fájl(ok) új verzióját az alkalmazás könyvtárából az eredeti fájlokat tartalmazó mappába. A fájlok teljes elérési útvonalának megtekintéséhez és módosításához, kattintson a Tulajdonságok menüpontra. Válassza ki a Változások vizsgálata opciót a Projekt menüből a projektben szereplő összes állomány megváltozott állapotának vizsgálatához. Ha Ön csak egy fájlt szeretne frissíteni, használja a Változások vizsgálata opciót a navigációs ablak szövegkörnyezeti menüjéből. A Lingobit Localizer megőrzi az alkalmazás előző verziójával létrehozott összes olyan fordítást, amely megfelelő az új verzió számára. A frissített elemeket felülvizsgálat céljából a "Frissített" állapotjelzővel fogja ellátni. Az új elemek az "Új" státusz címkét kapják. Az összes eltávolított fordítás bekerül a fordítómemóriába, amelyet a Tulajdonságok\Projekt\Változások vizsgálata menüpontban konfigurálhat.

Lásd még: Fordítási állapotjelzők használata, Szűrők használata, Statisztikák használata

 

Lokalizált fájl létrehozása

A karakterláncok és forráskészletek fordítása után a Lingobit Localizer programban kiválasztható a Lokalizált fájl létrehozása opció a Projekt menüből az alkalmazás lefordított változatának elkészítéséhez. A lefordított fájlok általában az eredeti fájlokkal megegyező mappában lesznek elhelyezve.

Néha szükség van az alkalmazás konfigurálására a honosított fájlok használatához. További információkat a támogatott platformok részben talál.

Tekintse meg a Projekt opciók témakört a platform specifikus opciók módosításához.

Lásd még: Nem-Unicode alkalmazás futtatása, Verziókezelés vagy Cél-nyelv

 

Lokalizált fájl futtatása

Használja a lokalizált fájl futtatása parancsot a honosított alkalmazás indításához. A Lokalizált fájl futtatási paramétereit a Projekt beállítások párbeszédablakban módosíthatja.

Néha meg kell változtatni néhány beállítást a honosított alkalmazás futtatása érdekében. Ha az alkalmazás automatikusan kiválasztja a nyelvi készleteket, Önnek a beállításokat ennek megfelelően módosítania kell. Néhány alkalmazás megköveteli a rendszer területi beállításainak módosítását a lokalizált alkalmazás futtatásához.

Lásd még: Lokalizált fájl futtatási paraméterek és Nem-Unicode alkalmazás futtatása

 

Fájlok hozzáadása a projekthez

A projekt több honosítandó tételt is tartalmazhat. Hozzáadhat fájlokat, mappákat és adatbázisokat a lokalizációs projekthez.

Létrehozhat egynél több elemből álló projektet a program indításakor (lásd még Új projekt varázsló) vagy hozzáadhat fájlokat az elkészített projekthez (Projekt\Fájlok|mappa|adatbázis hozzáadása) opció segítségével.

Az eredeti fájlok rendszerint használatban vannak a honosítási folyamat során, ezért fontos megőrizni azok helyének állandóságát. Bármely elem eredeti elérési útvonala megváltoztatható a Tulajdonságok\Egyéni\Forráskód opció segítségével.

Az aktuális projektben szereplő összes állomány fa-struktúrába rendezve jelenik meg a Navigációs panel ablakában. A fájl elérési útvonal módosítható az Eszközök\Beállítások párbeszédablakban.

Alapértelmezés szerint az eredeti fájl relatív elérési útvonala van használatban a fájlok hozzáadásakor. Az abszolút elérési útvonal használatához, válassza ki ezt az opciót az Eszközök\Beállítások párbeszédablakban.

Ha fájlokat szeretne hozzáadni a projekthez, kattintson a Fájl|mappa|adatbázis hozzáadása parancsra az Projekt menüben vagy használja a Ctrl+I gyorsbillentyűt. A Fájl beszúrása a Projekt párbeszédablakba műveletnél, válassza ki a fájlnév kiterjesztéseket a fájltípus mezőben. Csak a megfelelő fájltípusok fognak megjelenni a párbeszédablakban. Keressen rá a szükséges fájlokra és válassza ki azokat. Használja a Ctrl és Shift gombokat, egynél több fájl hozzáadásához. Kattintson a Megnyitás gombra a fájlok projekthez adásához.

Lásd még: Lingobit Localizer projekt és Fájlok eltávolítása a projektből

 

Fájlok eltávolítása a projektből

A projektből eltávolíthatja a korábban hozzáadott fájlokat. Ebben az esetben az eltávolított fájlok fordítási listái végérvényesen el fognak veszni.

A projektből való fájl eltávolításhoz, válassza ki a törlendő fájlt a Navigációs panel párbeszédablakban, majd kattintson a Fájl eltávolítása menüpontra a Projekt menüben. Erre a műveletre használható még a fájl elem helyi menüje a Navigációs panel ablakában.

 

Tulajdonságok

 

Projekt tulajdonságok

 

Futtatási paraméterek

A futtatási paraméterek párbeszédablak lehetővé teszi a paraméterek beállítását a Lokalizált fájl futtatás és Hibakereső parancs számára, amely a Projekt tulajdonságok párbeszédablakban konfigurálható.

Parancs a futtatáshoz

Programindítási parancs meghatározása. A fájl kiválasztható a projekt legördülő listájából vagy egyéni értékek megadásával.

Parancs paraméterek

Paraméterek meghatározása a felül megadott parancs számára. 

Munkakönyvtár

Itt adható meg a program munkakönyvtára a kimeneti fájlok projekt könyvtárához viszonyítva. Ha üresen hagyja ezt a mezőt, a munkakönyvtár a kimeneti fájlok könyvtára lesz.

 

 

Változások vizsgálata opciók

A Lingobit Localizer lehetővé teszi a Változások vizsgálata opció működési módjainak konfigurálását. Ez a művelet elvégezhető a Projekt tulajdonságok párbeszédablakban.

Törölt elemfordítások mentése a fordítómemóriába

Ha a Változások vizsgálata opció futtatása során nem találhatóak párosítható elemek az új fájlverzióban, a régi fordítások eltávolításra kerülnek. Ha ezeket a fordításokat egy későbbi felhasználás céljából meg szeretné tartani, automatikusan a fordítómemóriába mentheti azokat. Engedélyezze ezt az opciót a Változások vizsgálata művelet során eltávolított elemfordítások fordítómemóriába mentéséhez.

Elemek egyeztetése érték szerint

A program először a Változások vizsgálata opció segítségével kísérletet tesz a régi és az új fájlok összevonására a szövegkörnyezet szerinti egyeztetés használatával. Ez az elemek egyeztetésének legpontosabb módja, de néhány fordítás elveszhet a szövegkörnyezet többször történő módosítása esetén. Ha javítani szeretné a fordítás újrahasználati arányát, alkalmazhatja a kiegészítő érték szerint összevetési módot. Ezt csak azon fordítások használják, amelyek nem lettek egyesítve a szövegkörnyezet szerinti mód használatával. Az összes érték szerinti egyesített elem a Frissített státuszt kapja.

Viszonylagos egyezés

Engedélyezze ezt az opciót, ha a Viszonylagos egyezés funkciót szeretné használni az érték szerinti egyesítési mód esetén.

 

Kimeneti mappa

A kimeneti mappa a Projekt tulajdonságok párbeszédablakban konfigurálható. Ez később hivatkoztatható a makró kifejezések útvonalában $(OutputDir)-ként. Használhat más változókat is a kifejezés definiálásához, mint például $(Lang), $(SourceDir), stb.

Lásd még: Makrók szerkesztése

 

Márkajelek

A márkajelzéseket a Projekt tulajdonságok párbeszédablakban konfigurálhatja.

Forrás márkanév

Itt állítható be az eredeti márka neve.

Cél márkák

Használja a Hozzáadás, Eltávolítás és Szerkesztés gombokat a cél márkalista szerkesztéséhez. Legalább egy márkajelet hozzá kell adnia ahhoz, hogy módosítani tudja azokat. A márkajel választó kombinált lista meg fog jelenni a fő eszköztáron.

Terminológiai lista szerkesztése

Itt definiálhatja a terméknév váltáshoz használandó kifejezés listát.

 

Terminológiai tulajdonságok

A terminológiai tulajdonságok a Projekt tulajdonságok párbeszédablakban konfigurálhatóak. Ezek a konfigurációk a következőkhöz használatosak:

·  Fordítás terminológia használatával

·  Terminológiai összefüggés ellenőrzés

Kis- nagybetű megkülönböztetés

Kis- nagybetű érzékeny összehasonlítás

& (és-jel) figyelmen kívül hagyása

Az '&' (és-jel) figyelmen kívül hagyása az összehasonlítás során

Teljes szó

Csak teljes-szavas egyezések

 

Egyéni tulajdonságok

 

Fájl hozzárendelés

A Fájl hozzárendelés lehetővé teszi a fájlok társítását a fájl maszkokat használó elemzőkkel. Fájlnév-maszk lehet teljes fájlnév vagy helyettesítő, például *.exe vagy page*.xml

A Formátum kihagyás opció, a lokalizálásból és/vagy elemzésből kizárandó fájlok definiálására használható.

A Tartalom formátum abban az esetben használandó, ha a lokalizáció folyamán fájlt szeretne másolni. A teljes fájl-tartalom lecserélhető a következő opció használatával: Bináris adat\Lefordított fájl betöltése

Az aktuális beállítások az utódelemeken keresztül vannak származtatva. Ha a Fájl hozzárendelés be van állítva a projekt számára, az öröklődni fog a projektben szereplő összes elem által.

A fájl hozzárendelés módosítható az egyéni elemek esetén a Navigációs panel szövegkörnyezeti menüjének Elemző parancsával.

 

Nézet

Itt konfigurálhatja a megjelenítési opciókat. Az aktuális beállítások az utódelemek által vannak származtatva.

Előnézeti ablak megjelenítése

Előzetes megjelenítő bitképek, dialógusok, űrlapok, stb. esetén. Lehet, hogy le kell tiltani az előnézetet néhány elemnél.

Kizárt elemek megjelenítése a Navigációs fa-szerkezetben

A kizárt elemek megjelenítése a navigációs fában

Kihagyott fájlok megjelenítése

Az Elemző kihagyás opcióval társított fájlok megjelenítése

Elemek nélküli fájlok megjelenítése

Néha a fájlok nem tartalmaznak forráskészleteket. Ez az opció használatával elrejtheti azokat.

Elemek megjelenítése csak az eredeti nyelv átcímkézése esetén

Ez az opció lehetőséget biztosít azon elemek szűrésére, amelyek fordítására szükség van a cél márkában. Például, az Ön eredeti márkajele B1, a cél márkajel pedig B2. Az eredeti nyelv Angol, a cél Német. Ha az opció ki van választva a B2-Német, csak akkor lesz látható, ha a B2-Angol különbözik a B1-Angol-tól.

 

 

XML-alapú

 

XML-alapú elemző

Alapértelmezés szerint a Lingobit Localizer elemzi a teljes XML-fájl csomópontokat és attribútumokat. Bizonyos esetekben, viszont csak a fájl egyes elemeit kell lokalizálni. Ez elvégezhető szűrők segítségével a csomópontok, az attribútumok és a kulcsok esetén. Ezen kívül használhat XPath-kifejezéseket is.

XPath

XPath szűrő lehetőséget biztosít a fordításhoz szükséges XML elemek szűrésére. Például, a Help&ManualXML fájlok esetén, használhatja a következő szűrőt:

   //caption[@translate="true"]

Az XPath kifejezés írásakor használja a defns előtagot a neveknél az alapértelmezett névtérből, mint a következő példában az SQL Szerver Jelentési Szolgáltatás .rdl fájlok esetén:

   //defns:Textbox[not(contains(.//defns:Value,'='))]//defns:Value

 

 

Kulcs-Érték XML lokalizáció

Az XML fájlok lokalizálhatóak kulcs-érték modellel.

Minta A

<folder>

<key>UserDocs</Kulcs>

<title>User Documents</title>

 ...

</folder>

 

Minta B

 

<folder key="UserDocs">

<title>User Documents</title>

 ...

</folder>

Az érték csomópont XPath-kifejezésének megadásával, társíthatja azt a kulcsfontosságú csomóponttal. Ez nagyon hasznos abban az esetben, ha a fordítások összevonása után valamelyik fájl módosul az eredeti fájlban.

Minta A

XPath érték:

//title

XPath kulcs

opció segítségével./key/text()

Minta B

XPath érték:

//title

XPath kulcs

./@key

A kifejezés megkeresi a megfelelő kulcsot az aktuális csomópont számára, melynek egyetlen szöveg vagy attribútum csomópontként kell visszatérnie.

Az XPath alkalmazható a kulcs nélküli XPath értékre és viszont.

Megjegyzések elemzése

Az XML-megjegyzések elemzésére is van lehetősége

A jelentés nélküli szóköz feldolgozása az XML-ben

A jelentés nélküli szóközöket gyakran használják az XML dokumentumok szerkesztésénél a jobb olvashatóság biztosítása érdekében (szóközök, üres sorok és tabulátorok). Az ilyen jelentés nélküli szóközök esetében tipikusan nem az a cél, hogy felvételre kerüljenek a dokumentumba. Másrészről, viszont vannak a "fontos" jelentés nélküli szóközök, melyeket a helyi XML-fájlban meg kell őrizni. Az XML-feldolgozó mindig áthalad azokon a karaktereken, amelyek nincsenek az alkalmazáson keresztül megjelölve. Az XML gondoskodik erről egy beépített 'xml:space' attribútumban, amely utasítja a lokalizációs eszközt az összes jelentés nélküli szóköz megtartására.

<para xml:space="preserve"> Text with spaces </para>

'xml:space' attribútum lehetőséget biztosít a jelentés nélküli szóköz feldolgozás vezérlésére az XML dokumentumok lokalizálása közben. Ha deklarált, egy felsorolt típusként kell meghatározni, amelynek lehetséges értékei az "alapértelmezett" és a "megtartás".

·  "alapértelmezett" azt jelzi, hogy az alkalmazások a jelentés nélküli szóközöket, csak erre az elemre alkalmazzák.

·  "megtartás" jelzi a szándékot, hogy az alkalmazások megőrizzék a jelentés nélküli szóközöket.

Az utódelemek által van származtatva azok gyökér elemeiből, ahol a jelentés nélküli szóköz deklarált.

 

Szűrés

A szűrés használható csomópontok, attribútumok és kulcsok esetén. A csomópontok és az attribútumok név szerint, a kulcsok pedig értékek szerint vannak szűrve.

 

Win32, Visual C++, MFC

 

Kimeneti opciók

Adja meg a kimeneti fájlok típusát, amelyet a Lingobit Localizer létre fog hozni a Windows bináris fájlok számára. Itt látható a három rendelkezésre álló opció:

Lokalizált fájlok

Minden lokalizált nyelv külön fájlban van tárolva. Ez a lokalizáció legegyszerűbb módja, viszont nyelvenként különböző fájlok létrehozására van szükség. Ez az alapértelmezett mód.

Többnyelvű fájl

Különböző nyelvek egyetlen fájlba exportálva (a Microsoft nem ajánlja ezt a modellt, mivel a nyelv-választási mechanizmus, függ az operációs rendszer verziójától).

Használja a Méret optimalizálási módot a lefordítatlan készletek ismétlődéseinek megakadályozására. Például, ha Ön nem módosítja a bitképeket és nem szeretne azonos bitkép másolatokat tárolni az összes nyelvben. Ha a Méret optimalizálás be van állítva a Localizer csak egy nyelvben fogja tárolni a bitképeket.

Csak-erőforrás DLL

A lokalizálható készletek automatikusan ki vannak helyezve egy Csak-erőforrás DLL állományba. Minden DLL csak egy nyelvet tartalmaz. Ez a legkedveltebb modell a többnyelvű alkalmazások esetén, viszont egy kisebb módosításra szükség van az alkalmazás forráskódjában.

 

 

Win32 nézet

Itt választhatja ki a Win32 erőforrás típus látható készleteit

·  Bitkép

·  Ikon

·  Verzió

·  Bináris

·  Gyorssegéd

 

Elemző

A Win32 elemző lapon módosíthatja az elemző beállításokat. A módosítások mentése után a Változások vizsgálata művelet futtatása szükséges.

·  XML elemzés

A beágyazott bináris erőforrások elemzése XML-fájlként. Alapértelmezés szerint, a beágyazott XML-fájlokat az elemző automatikusan észleli. Ön konfigurálhatja azt a specifikus elemekre vonatkozó elemző módosításával a Navigációs fában.

·  Önleíró elemzés

Önleíró elemzése XML-ként

·  HTML elemzés

A beágyazott bináris erőforrások elemzése HTML-fájlként. Alapértelmezés szerint, a beágyazott HTML-fájlokat az elemző automatikusan észleli. Ez konfigurálható azt Elemző módosításával a Navigációs fában.

 

 

.NET

 

Mellék-kódösszeállítás kimenet

Itt határozható meg a kimeneti fájl-minta a lokalizált mellék-kódösszeállítások számára és itt konfigurálható az erős név kulccsal rendelkező aláírás (*.snk vagy *.pfx fájl).

A .NET 2.0 és újabb alkalmazások esetén beállítható egy .pfx fájl megnyitására használandó jelszó.

 

 

Űrlapszerkesztő

Kétféle .NET űrlapszerkesztő típus áll rendelkezésre: a Fejlett és a Hozzárendelés alapú.

Fejlett űrlapszerkesztő

A Fejlett Űrlapszerkesztő csak bináris fájlok esetén érhető el .NET 2.0 vagy újabb keretrendszer használatával. Ez pontosan úgy mutatja az űrlapot, ahogy az megjelenik az alkalmazásban. A program tükrözést használ az űrlap előkészítésére és a fájlból való betöltésére. A szerkesztő csak bináris lokalizáció esetén használható, abban az esetben, ha az eredeti fájlok és hivatkoztatott kódösszeállítások is elérhetőek. Ha szerkesztő nem tudja betölteni a hivatkozott kódösszeállítást, az automatikusan a Hozzárendelés-alapú szerkesztőben fog betöltődni.

Hozzárendelés-alapú űrlapszerkesztő

A Hozzárendelés-alapú űrlapszerkesztő hozzárendeli a vezérlőelemeket az elérhető Windows Űrlap vezérlő készlethez. A leképezési beállításokat szerkesztheti és hozzáadhat új vezérlőelemeket. Ez a ResX fájlok számára elérhető egyetlen űrlapszerkesztő.

Például, hozzárendelheti az összes címkével végződő vezérlőelemet. Ez a következők szerint lesz megjelenítve: System.Windows.Forms.Label.

 

Az Űrlapszerkesztő beállítható a teljes projekt számára vagy minden fájl illetve űrlap esetén külön-külön is.

Lásd még: Hivatkozás-feloldó

 

Hivatkozás-feloldó

A Lingobit Localizer programnak szüksége van a hivatkoztatott kódösszeállítások betöltésére a .NET alkalmazásokból a következő esetekben:

·  .NET fájlok elemzésekor

·  Fejlett űrlapszerkesztő megjelenítésekor

Önnek, csak abban az esetben kell konfigurálnia a Hivatkozás feloldót, ha a Lingobit Localizer nem találja a hivatkoztatott kódösszeállítások egyikét sem és figyelmezető üzenetet jelenít meg a kimeneti panelben. Ez általában a külső gyártótól származó vezérlők esetén szükséges.

A Lingobit Localizer a következő sorrendben keres rá a kódösszeállításokra

1. GAC (Globális Assembly-gyorsítótár)

2. Az elemzett fájl főkönyvtára

3. Mappák hivatkoztatva

·  AssemblyFolders és AssemblyFoldersEx a Windows rendszerleírón keresztül

·  Hivatkozás-feloldó

A Lingobit Localizer kódösszeállítási nevet és verziót használ a legmegfelelőbb párosítás meghatározása céljából.

 

 

.NET elemző

Alapértelmezés szerint a .NET elemző automatikusan ki lesz választva, de ez a viselkedés felülírható az alábbi elemző változatok kiválasztásával:

·  Automatikus

·  .NET 1 vagy .NET 1.1

·  .NET 2 vagy .NET 3 vagy .NET 3.5

·  .NET 4.0

 

VCL Delphi & CBuilder

 

Unicode-támogatás

Unicode támogatás VCL esetén

A Borland űrlapokban szereplő Unicode karakterlánc támogatás, csak a program 6-os verzióban lett hozzáadva. Ha az alkalmazás régebbi VCL verzióját használja, tiltsa le ezt a beállítást.

Borland Delphi

A Lingobit Localizer a tökéletes megoldás a Borland Delphi programmal fejlesztett alkalmazások fordítására. A Lingobit Localizer a bináris lokalizációs modellt használja.

Működési elv 

Lingobit Localizer bináris lokalizációt használ a Delphi és C++Builder alkalmazások, egyik nyelvről-másikra fordításához. A Lingobit kiolvassa a lokalizálható készleteket, mint például a karakterláncok, menük és párbeszédablakok közvetlenül a végrehajtható fájlból és prezentálja azokat a produktív fordítási környezetben az olyan funkciók használatával, mint a verziók közti fordítás újra-felhasználás, automatikus érvényesítés az általános fordítási hibáknál vagy az adatcsere varázsló a fordító és menedzser közti hatékony együttműködés elősegítésére. A készletek lefordítása után a Lingobit létrehozza a lokalizált alkalmazást.

Vizuális szerkesztő

A Lingobit Localizer széleskörű megoldást nyújt az űrlapok vizuális szerkesztéséhez, a Borland Delphi IDE alkalmazás erőforrás szerkesztőjéhez hasonló módon. Néhány specifikus fordítási funkció, úgymint Tükrözés, Tartalomhoz méretezés, stb. is hozzáadásra került. Ezenkívül, végrehajthatóak a Windows alkalmazásokra specializált mélyreható érvényesítési vizsgálatok.

Kimeneti fájlok

Itt a lokalizált fájlok különböző típusai találhatóak. A megfelelő a lokalizációs modell alapján választható ki. A Lingobit Localizer által támogatott lokalizációs modellekről, további információkat a Kimeneti opciók témakörben találhat.

Lásd még: Borland erőforrások, Borland erőforrások

 

Űrlapszerkesztő

Ön beállíthatja a vezérlőelem társításokat a VCL űrlapszerkesztő számára. A Hozzáadás gombra kattintáskor VCL vezérlő társításokat rendelhet bármely .NET vezérlőhöz.

Például, hozzárendelheti az összes címkével végződő vezérlőelemet. Ez a következők szerint lesz megjelenítve: System.Windows.Forms.Label.

 

Elemző

A VCL elemző lapon az elemzési opciók beállítására van lehetősége. A beállítások mentéséhez a Változások vizsgálata művelet futtatása szükséges.

Ön a következő elemzési beállításokat módosíthatja:

·  Lokalizálható tulajdonságok

A lokalizálható tulajdonságok nevei

·  Gyűjtemények

A lokalizálható gyűjtemények nevei

·  Kizárt gyűjtemények

Gyűjtemények, amelyek ki lettek zárva a lokalizációból

 

Nézet

Itt módosítható a VCL lokalizáció közben megjelenő információ:

·  Betű.Név

·  Betű.Karakterkészlet

·  Betű.Nagyság

 

 

 

HTML (örökölt)

 

Elemző

Ne tördelje a mondatokat a következő formázó címkénél

Ez a beállítás lehetővé teszi egy szimpla fordítási bejegyzés használatát egy, csak formázó címkéket tartalmazó HTML kódrészlet esetén.

Sokkal könnyebb lefordítani egy szöveget, ha a formázásokat elhagyjuk, viszont ez a HTML-lokalizáció esetén szinte lehetetlen feladat, mivel általában már a szövegfordítás közben szükség van a formázás módosítására. Általában több formázó címke létezik, amit a HTML-fájlokban használnak. Gyakori feladat a mondatokon belüli szavak kijelölése, dőlt vagy félkövér stílusok használatával.

Biztos vagyok benne, hogy a Localizer a legmegfelelőbb HTML lokalizációs eszköz az ÖN számára.

A címkék több részre tördelik a mondatot: “Biztos vagyok benne”, “Localizer”, “a”, “legmegfelelőbb HTML lokalizációs eszköz” és “az ÖN számára”. Ha Ön lefordítja ezeket a különálló részeket, nem igazán fog megfelelő mondatfordítási eredményt kapni. A Lingobit Localizer a probléma megoldására teljes mondat esetén egyetlen fordítási bejegyzést használ:

Biztos vagyok benne, hogy a <b>Localizer<b> a <i>legmegfelelőbb HTML lokalizációs eszköz</i> az Ön számára.

Sok nyelv létezik, amely az Angol nyelvtől eltérő logikai sort használ. Ezért a Lingobit Localizer lehetővé teszi a címkék sorrendjének módosítását vagy akár egyes címkék eltávolítását a fordításban. Orosz nyelvnél a következő eredményt kapjuk a címkék sorrendjének módosulása esetén:

Я уверен, что <i>отличным инструментом для локализации</i> HTML является <b>Localizer</b>.

 

Nézet

HTML nézet konfigurációban lehetősége van a lokalizálandó HTML elemek megadására:

·  href

·  címke

·  H1-H7 címke

·  IMG alt

·  IMG href

·  IMG címke

·  BEMENETI érték

·  BEMENETI címke

·  META tartalom (név="leírás")

·  META tartalom (név="kulcsszavak")

·  PARAM érték

·  PARAM érték (név="név")

BASE href előnézet lehetővé teszi az alapértelmezett mappa felülbírálását a HTML-fájlban használt összes relatív elérési útvonal esetén. A lokalizálás közben szükség lehet a CSS vagy képfájlok kijelölésére.

 

Leíró

HTML nyelv

Ön beállíthatja a leírót a HTML nyelv attribútum, lokalizált fájlhoz rendeléséhez

<HTML lang="en">

.....

HTML dir

Ön beállíthatja a leírót a HTML dir attribútum, lokalizált fájlhoz rendeléséhez az RTL (jobbról-balra írásrendű) nyelveknél, mint például Arab vagy Héber.

 

HTML

 

HTML-elemző

Ne tördelje a mondatokat a következő formázó címkénél

Ez a beállítás lehetővé teszi egy szimpla fordítási bejegyzés használatát egy, csak formázó címkéket tartalmazó HTML kódrészlet esetén.

Sokkal könnyebb lefordítani egy szöveget, ha a formázásokat elhagyjuk, viszont ez a HTML-lokalizáció esetén szinte lehetetlen feladat, mivel általában már a szövegfordítás közben szükség van a formázás módosítására. Általában több formázó címke létezik, amit a HTML-fájlokban használnak. Gyakori feladat a mondatokon belüli szavak kijelölése, dőlt vagy félkövér stílusok használatával.

Biztos vagyok benne, hogy a Localizer a legmegfelelőbb HTML lokalizációs eszköz az Ön számára.

A címkék több részre tördelik a mondatot: “Biztos vagyok benne, hogy a”, “Localizer”, “a”, “legmegfelelőbb HTML lokalizációs eszköz” és “az ÖN számára”. Ha Ön lefordítja ezeket a különálló részeket, nem igazán fog megfelelő mondatfordítási eredményt kapni. A Lingobit Localizer a probléma megoldására teljes mondat esetén egyetlen fordítási bejegyzést használ:

Biztos vagyok benne, hogy a <b>Localizer<b> a <i>legmegfelelőbb HTML lokalizációs eszköz</i> az Ön számára.

Sok nyelv létezik, amely az Angol nyelvtől eltérő logikai sort használ. Ezért a Lingobit Localizer lehetővé teszi a címkék sorrendjének módosítását vagy akár egyes címkék eltávolítását a fordításban. Orosz nyelvnél a következő eredményt kapjuk a címkék sorrendjének módosulása esetén:

Я уверен, что <i>отличным инструментом для локализации</i> HTML является <b>Localizer</b>.

Attribútumok elemzése

A kiválasztott attribútumok elemzéséhez konfigurálhatja az elemzőket. Hozzárendelhet elemzési szabályokat a Hozzáadás gomb használatával. Itt látható néhány elemzési szabály minta:

ALT attribútum elemzés IMG címkék esetén;

ATTR="ALT" AND TAG="IMG"

META.CONTENT attribútum elemzés, ha a META.NÉV attribútum "címke" vagy "leírás"

ATTR="CONTENT" AND TAG="META" AND (@NAME="DESCRIPTION" OR @NAME="TITLE")

Bármilyen címke TITLE attribútumának elemzése, ha annak osztálya nem "REJTETT"

ATTR="TITLE" AND NOT(@CLASS="HIDDEN")

 

 

HTML-minta

Ez a három előnézeti mód létezik:

·  Nincs előnézet (nincs előnézeti mód)

·  HTML böngésző előnézet (megjelenítés weblapként)

·  A színkiemelés engedélyezhető fordítási állapot szerint is

·  HTML forrásnézet (a lap forrásának megjelenítése)

 

HTML-kódolás

A Lingobit Localizer elemzők automatikusan észlelik a fájl-kódolást a BOM (bájt sorrend jelölés), META-karakterkészlet és egyéb paraméterek alapján. Ön beállíthatja az alapértelmezett kódolást, arra az esetre, ha a Lingobit automatikus észlelése hibába ütközne.

Ha Ön az elemzés során automatikusan észlelt kódolást felül szeretné bírálni, be kell állítania A megadott kódolás kényszerítése elemzéskor jelző kijelölése által is.

A lokalizált fájl írásakor a Lingobit Localizer ugyanazt a kódolási típust fogja használni, amit az elemzés során használt. Ha Ön felül szeretné bírálni azt, be kell állítania A megadott kódolás kényszerítése elemzéskor jelzőt.

A BOM írást letilthatja a Soha nincs BOM írás jelző kiválasztásával.

 

Mappa

 

Mappa-elemző

Ön itt állíthatja be, hogy melyik elemzőket szeretné használni a mappák elemzéséhez. Ha nincs elemző kiválasztva, a fájlok a kihagyott elemzővel lesznek társítva (hozzáadva Kihagyott-ként).

 

WPF

 

WPF tulajdonság szűrő

WPF tulajdonság szűrő lehetővé teszi a megjelenítendő tulajdonságok konfigurálását. A Lingobit Localizer tulajdonság neveket használ, amelyeket a System.Windows.Markup.Localizer.BamlLocalizer által hoz létre. Legtöbb esetben a nevek megegyeznek az XAML nevekkel.

Lásd még: WPF lokalizáció

 

 

WPF kategória szűrő

A WPF attribútumok lehetővé teszik az olvashatósági vagy módosíthatósági opciók illetve az elemkategória tartalmak és tulajdonságok beállítását. A Lingobit Localizer lehetővé teszi a viselkedés testreszabását ezektől az attribútumoktól függően.

Lokalizációs kategória megjelenítése

A lokalizálandó honosítási kategóriák ellenőrzésének beállítása

Elemek megjelenítése Olvasható Lokalizáció.Attribútum nélkül

Az összes elem elrejthető, amely a nem-olvasható lokalizációs attribútum címkével van megjelölve

<TextBlock x:Uid="TextBlock_2">

<TextBlock.ToolTip>

<TextBlock

x:Uid="TextBlock_3"

Localization.Attributes=

"$Content(ToolTip Readable Unmodifiable)">

Microsoft Corporation

</TextBlock>

</TextBlock.ToolTip>

Windows Vista

</TextBlock>

Elemek megjelenítése Módosítható Lokalizáció.Attribútum nélkül

Az összes elem elrejthető, amely a nem-módosítható lokalizációs attribútum címkével van megjelölve.

<TextBlock

x:Uid="TextBlock_1"

Localization.Attributes=

"$Content(Readable Unmodifiable)">

  Microsoft Corporation

</TextBlock>

Szöveg nélküli vezérlők rejtése

Használja ezt az opciót az összes szövegtartalom nélküli vezérlőelem elrejtéséhez, mint például a lenti részlet, amely nem tartalmaz semmilyen lokalizálható adatot.

CVTMachineToolBar.$Content="#Product_ToolBarBtn;#Machine_ToolBarBtn;#
Production_ToolBarBtn;#RecirculationPage_ToolBarBtn;#Service_ToolBarBtn;#
System_ToolBarBtn;#InnoScan_ToolBarBtn;"

Lásd még: WPF lokalizáció

 

Kimeneti hely

A kimeneti fájlnév minta megadható relatív vagy abszolút helyként. A relatív hely a Kimeneti mappa elérési útvonalából van kalkulálva.

Ezen kívül, használhatja a makró kifejezéseket a teljes projekt vagy mappa minta helyének konfigurálásához. Az aktuális elem makró értékeit megtekintheti a makró-szerkesztőben.

Például:

$(OutputDir)\$(Kultúrnév)\$(SrcFileName)$(SrcFileExt)

 

Lásd még: Makrók szerkesztése

 

Szűrő

Ez a lap lehetőséget biztosít az értékek szűrésére. Használja a Hozzáadás és Eltávolítás gombokat a szűrési feltételek beállításához.

 

Kódolás

Lásd még: Kimeneti hely

Kódolás

Itt állíthatja be a bemeneti és kimeneti fájlok kódolását.

A leggyakrabban használt különböző kódolások automatikus észlelésének támogatása. Csak akkor működik helyesen, ha a fájl elég nagy.

 

Egyéni formátum

Az egyéni elemző definiálható reguláris kifejezések használatával.

Név

Név az egyéni formátum számára

Reguláris kifejezés a kulcs/értékek számára

Reguláris kifejezés különböző al-kifejezéseknél. Az al-kifejezés a kulcsok és értékek párosítására használható.

Reguláris kifejezés a megjegyzések számára (a megjelölt al-kifejezés le lesz cserélve szóközzel)

Ön előfeldolgozást végezhet a fájlon az összes importálatlan adat szóközökkel való lecserélésével. Például, eltávolíthatja az összes megjegyzést. Ez nagyon hasznos lehet a fájl kulcs/érték kifejezéssel való elemzése előtt.

Megjelölt al-kifejezés index a kulcs számára

Ha a fájl kulcs-érték modellt használ, megadhatja, hogy mely kulcsegyezési modell legyen beállítva. Minden további egyezés, értékként lesz kezelve.

Példa

Elemzendő fájl:

Tulajdonos=Peter;some comment

Cégnév=Lingobit

Év=2010

Reguláris kifejezés kulcs/érték esetén:

^([^=\r\n]*)=([^\r\n]*)$

Reguláris kifejezés megjegyzések esetén:

^[^\r\n;]*;([^\r\n]*)$

Megjelölt al-kifejezések száma a kulcs számára:

1

Az eredmény a következő lesz:

Kulcs

Érték

Tulajdonos

Peter

Cégnév

Lingobit

Év

2010

 

 

Lingobit Localizer projekt

A Lingobit Localizer projekt egy .loc kiterjesztéssel rendelkező állomány, mely az összes státusz, konfiguráció és fordítási információt tartalmazza. A projekt egy .loc_tm kiterjesztésű elkülönített fordítómemóriában van eltárolva. A Lingobit fordító projekt .ltp kiterjesztéssel rendelkezik és a fordítókkal való együttműködésre használható. A .backup kiterjesztésű fájlok tartalmazzák a projekt verzió és fordítómemória mentéseit.

A Lingobit Localizer projekt bizonyos (elfogadható) számú nyelveket és fájlokat tartalmazhat. Az eredeti nyelv nem módosítható a projekt létrehozása után, de cél-nyelve(ke)t és fájlokat bármikor hozzáadhat a projekthez vagy eltávolíthat abból.

A projekt nyelveket a Projekt\Nyelvek menüben konfigurálhatja. A többi projekt tulajdonság a Projekt\Tulajdonságok menüpontban módosítható.

Lásd még: Cél-nyelv, Új projekt létrehozása, Fájlok hozzáadása a projekthez, Fájlok eltávolítása a projektből

 

Cél-nyelv

A cél-nyelv az a nyelv, amelyikben az alkalmazás lefordított forráskészletei találhatóak. A Lingobit Localizer projektnek legalább egy cél-nyelvet kell tartalmaznia. Ha a projekt tartalmazza a cél-nyelvek számát, a felhasználó kiválaszthatja az aktuális nyelvet, amely a Fordítás-szerkesztő panelben fog megjelenni. A felhasználónak csak a kiválasztott nyelv fordítások módosítására vagy hozzáadására van lehetősége.

A cél-nyelvekre vonatkozó elemfordítások, amelyek előzőleg hozzá lettek adva a fordítómemóriához, együttesen megtekinthetőek a Fordítómemória panelben (további információk a Fordítómemória témakörben).

A Lingobit Localizer a rendelkezésre álló nyelvek széles skáláját tartalmazza. Az elérhető nyelvek listája a specifikus nyelvi környezetnek megfelelő elsődleges ország-semleges nyelvekből és azok al-nyelveiből áll. A felhasználó kiválaszthat egy, a nyelvi környezetekben gyakran előforduló ország-semleges nyelvet (például Német) vagy megadhat egy bizonyos al-nyelvet (Német - Németország vagy Német - Svájc) a lokalizált projekt számára. A Lingobit Localizer projekt egynél több elsődleges cél-nyelvet tartalmazhat.

Egyazon elsődleges nyelv különböző al-nyelvei eltérő írásmódúak lehetnek, különböző szófordulatokat illetve egymástól eltérő idő, dátum és pénznem konvenciós támogatásokat tartalmazhatnak. Például, számottevő különbségek vannak a Franciaországban használt és Kanadában alkalmazott francia nyelv között. Bizonyos al-nyelvek egyformán használhatják a különböző karakterkészletet, mint például a szárazföldi kínai nyelvben (Egyszerűsített) és a Taiwan-on használt kínai nyelvben (Tradicionális).

Az eredeti és cél-nyelv fordítások a Fordítás-szerkesztő panelben jelennek meg. A felhasználó csak a kiválasztott cél-nyelv fordításait tudja megjeleníteni. A kiválasztott cél-nyelv az oszlop fejlécében és a Standard eszköztáron tekinthető meg.

A nyelvek közti váltásához, használja a Standard eszköztár legördülő listáját. A megfelelő nyelv kiválasztható a Cél-nyelv párbeszédablakból is. A Cél-nyelv párbeszédablak megnyitásához, kattintson a Nyelvek… menüpontra a Projekt menüben.

Tipikusan, a cél nyelvek a projekt létrehozása közben vannak definiálva (további részletekért tekintse meg az Új projekt varázsló témakört).

Nyelvek hozzáadására vagy eltávolítására a projekttel végzett munka során is van lehetősége.

Nyelvek hozzáadásához vagy eltávolításához, nyissa meg a Nyelvek párbeszédablakot. Az opció végrehajtáshoz, válassza a Hozzáadás opciót a Standard eszköztár legördülő listájából vagy válassza a Nyelvek… menüpontot a Projekt menüből, majd kattintson a Nyelvek hozzáadása/eltávolítása… tételre a Cél-nyelv párbeszédablakban.

A Nyelvek párbeszédablakban az Elérhető nyelvek és Cél-nyelvek listái illetve a Nyelvi paraméterek panel látható, mely információkat tartalmaz a kiválasztott nyelvről.

Egy cél-nyelv hozzáadásához a bal oldali Elérhető nyelvek listájából, kattintson duplán rá vagy jelölje ki, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

Egy nyelv eltávolításához, kattintson duplán a Cél-nyelvek listában vagy jelölje ki az elemet, majd kattintson az Eltávolítás gombra.

Ha Ön egy olyan nyelvet adott hozzá, amely már korábban el lett távolítva a projektből, annak a korábban elkészült összes fordítása el lett tárolva.

Lásd még: Lingobit Localizer projekt

 

Elemző választás

Elemző

Ön kiválaszthatja a megfelelő elemzőt. A támogatott fájlformátumokat a Támogatott platformok részben találja.

Tartalom

A tartalomelemző lehetővé teszi a fájl beszúrását egy projektbe egyetlen bináris adatblokként. A lokalizált fájl létrehozásakor azt a kimeneti helyre fogja másolni. Ez általában az elemzést nem igénylő képek és más bináris adatok esetén használatos.

A tartalmi elemeket lefordíthatja a Bináris adat\Fordítás betöltése opciók használatával.

Kihagyás

Kiválaszthatja az Összes fájl kihagyása opciót azon fájlok esetén, amelyeket nem szeretne másolni vagy honosítani a lokalizált fájl létrehozása során.

 

Alkalmazás az összes fájlra

Azonos kiterjesztésnél

A kiválasztott opció lesz használatban az összes azonos kiterjesztésű elem esetében. A konfigurálásra a Fájl hozzárendelés tulajdonságnál lesz lehetősége.

Ismeretlen kiterjesztésnél

A kiválasztott opció lesz használatban az összes olyan elemnél, amelyet nem lehetett társítani egy formátummal sem a Fájl hozzárendelés tulajdonság használatával.

 

 

 

Fordítások szerkesztése

 

Keresés és csere

A keresés végrehajtható az eredeti és lefordított karakterláncok és/vagy erőforrás azonosító nevek alapján.

Keresett szöveg

A keresés indításához, adja meg a szöveget a helyettesítő és reguláris kifejezésekkel együtt.

Mire cseréli

Adja meg a szöveget, bármilyen reguláris kifejezés karakterrel együtt, amelyet használni szeretne csereként a Keresett szöveg mezőben megadott szövegegyezés találat esetén.

Keresési hely

Lehetővé teszi a keresési tartomány megadását:

·  Eredeti karakterláncok;

·  Lefordított karakterláncok;

·  Erőforrás azonosítók.

Reguláris kifejezések

Kiválasztása esetén, kijelzi, hogy bizonyos karakterek használata a Csere és Keresés mezőkben, milyen szövegmező jelöléseket reprezentál a szövegminta számára a literális karakter helyett.

Kis- és nagybetű megkülönböztetése

Kiválasztása esetén, a keresési művelet csak azokat az előfordulásokat veszi figyelembe, amelyek megegyeznek a Keresett szöveg mezőben megadott kis- és nagybetűs karakterekkel.

& (és-jel) mellőzése

Válassza ezt az opciót, ha figyelmen kívül szeretné hagyni az eredeti vagy lefordított karakterláncok között található hívóbillentyűket.

Teljes szó

Csak a teljes szavak keresése, amelyek megegyeznek a Keresett szöveg mezőben Ön által megadott szöveggel.

Keresési eredmények panel

A Keresési előzmények panel megjeleníti a Keresőablakban megadott kritériumoknak megfelelő elemeket.

Dupla kattintás (vagy jobb egérkattintás az elemre és Ugrás opció kiválasztása a helyi menüben) a Fordítás-szerkesztő ablakban való elem kijelöléshez.

Az összes elem eltávolításához a Keresési eredmények panelből, kattintson jobb gombbal a panelre, majd válassza az Összes törlése parancsot a helyi menüből.

 

Fordítások szerkesztése

A Fordítás-szerkesztő több karakterlánc azonnali szerkesztéséhez vagy abban az esetben használható, ha meg kell változtatni bizonyos fordítási paramétereket, amelyek nem módosíthatóak a fordítási táblázatból.

A Fordítás-szerkesztő az alábbi esetekben használható:

·  Ugyanaz a fordítás beállítása a kiválasztott elemek számára

·  Pontos érték megadása a koordináták (úgymint szélesség vagy magasság) számára

·  További paraméterek fordítása, mint például a Stílus, StyleEx és a többi.

 

 

Visszaállítás

A visszaállítási mód segítséget nyújt a megadott fordítási részek törlésében:

·  Szöveg

·  Határvonalak

·  Egyéb (bináris adat, képek, stb.)

Projekt vagy forrásfájlokból történő fordítások importálásakor, amelyek korábban a Lingobit Localizer használata nélkül lettek honosítva vagy a Változások vizsgálata funkció végrehajtása után lettek alkalmazva, ha a nem-szöveges elemek cserélve vagy módosítva lettek és azok régi fordításai már nem megfelelőek. Azonban a szövegre vonatkozó fordítások még mindig érvényesek lehetnek.

A Lingobit Localizer lehetőséget biztosít a felhasználó számára a nem-szöveges elemfordítások törlésére - mint például a Windows bináris fájlok, ikonok, stb. - és azok eredeti tartalomra cserélésére. Emellett, ez a parancs visszaállítja a párbeszédablak és űrlap elemek eredeti pozícióját és méretét a meglévő szövegfordítások változatlanul hagyásával.

A felhasználó alkalmazhatja ezt a parancsot a projekten belül található összes elemre vagy akár egyetlen készletre is. Az eredeti szövegtartalom visszaállításához, kattintson jobb gombbal a megfelelő forrásra a Navigációs panel ablakában (ha ezt a parancsot szeretné alkalmazni az összes forrásfájlra, kattintson jobb gombbal az Összes parancsra) és válassza ki a Visszaállítás\* opciót a szövegkörnyezeti menüből. A felbukkanó párbeszédablakban, kattintson az Igen gombra.

Ha teljesen vissza szeretné állítani a fordítást, használja a Fordítás törlése parancsot.

Lásd még: Fordítások importálása, Fordítások importálása projektből vagy Fordítási állapotjelzők használata

 

Ismétlődések fordítása

Az Ismétlődések fordítása művelettel lefordíthatóak az azonos szöveggel rendelkező eredeti karakterláncok. Az ismétlődések fordításához használhatja a Ctrl+Shift+D gyorsbillentyűt.

Lásd még: Fordítómemória

 

Párbeszédpanelek és űrlapok tükrözése

Ha Ön a Jobbról-balra (RTL) nyelveket balról-jobbra vagy ellenkezően fordítja, a tükrözési művelet a párbeszédpanelek és az űrlapok esetében gyakori feladat lehet. A Lingobit Localizer egy speciális eszközt biztosít a tükrözés végrehajtásához.

Válasszon ki egy elemet a Navigációs fa ablakban, majd kattintson az Eszközök\Párbeszédablakok tükrözése parancsra. Az eredeti nyelvben szereplő összes űrlap és párbeszédablak tükrözve lesz. Vegye figyelembe, hogy a koordináták és stílusok is módosulhatnak. A tükrözési művelet a Formázás menüből is elvégezhető az űrlapok és/vagy párbeszédablakok szerkesztésekor.

 

Fordítási állapot

 

Fordítási állapotjelzők használata

Minden forráselemhez a Lingobit Localizer projekten belül, hozzá van rendelve egy fordítási állapotjelző. A fordítási státusz a felhasználók számára a lokalizálható adatok közti könnyebb navigálást biztosítja.

A felhasználó manuálisan állíthatja a forráselem állapotjelző címkéjét. Ezen kívül a forráskészletben alkalmazott lokalizációs funkciók némelyike is képes az állapotjelzők automatikus módosítására.

Nem lefordított

Alapértelmezés szerint, a projektben szereplő összes forráselemhez a Nincs lefordítva állapotjelző van hozzárendelve. Egy elemfordítás törlése esetén az állapotjelző automatikusan visszaáll a Nincs lefordítva állapotcímkére.

A következő státuszcímkék jelölik a lokalizációs folyamat aktuális állapotát, ami manuálisan állítható a felhasználó által.

Befejezett

Használja ezt az állapotjelzőt azoknál az elemeknél, amelyek fordítása véglegesnek tekinthető.

Átnézendő

Ha adott egy fordítási elem, amit a projekt fordításának egy később fázisában még át kell nézni, azt az Átnézendő állapotjelzővel kell ellátni.

Folyamatban lévő

A Folyamatban lévő státusz az előzetes fordítás elemeinél használható, amelyeket még szerkeszteni kell. A Folyamatban lévő státuszjelző automatikusan hozzá lesz rendelve a Nincs lefordítva címkéjű elemekhez, mikor azokat a felhasználó lefordította.

Zárolt

A nem módosítható fordítási elemek védelméhez, alkalmazza a Zárolt státuszjelzőt. A felhasználónak abban az esetben, ha módosítani szeretné az elem fordítását, először fel kell oldania a zárolást.

A következő állapotértékek automatikusan alkalmazva vannak az erőforrás elemekre.

Automatikus

Ha egy erőforrás elem automatikusan fordításra került az Ismétlődések fordítása vagy Fordítás a fordítómemóriával funkció használatával, az Automatikus állapotjelző címkét kapja.

Frissített

Ha egy erőforrás elem módosult a Változások vizsgálata funkció használatakor, automatikusan a Frissített státuszjelző címke lesz hozzárendelve. Önnek újra kell ellenőriznie ezeknek az elemeknek a fordítását.

Új

Ha új forráskészletek kerültek a projektbe a Változások vizsgálata funkció használatakor, automatikusan az Új státuszjelző címke lesz hozzárendelve.

Importált

Ha egy erőforrás elem módosult a Fordítás importálása funkció használatakor, automatikusan az Importált státuszjelző címkét kapja.

A fordítási állapot módosításához, kattintson jobb gombbal az elemre és válassza az Állapot >> … menüpontot, vagy kattintson a fő eszköztáron található gombra.

Fordítási állapot elsőbbségi jog

Bizonyos műveleteknél szükség lehet a különböző fordítások állapotának összehasonlítására. Itt látható alulról-felfelé az elsőbbségi jog sorrendje:

• Új és Nincs lefordítva

• Frissített

• Importált

• Automatikus

• Folyamatban lévő

• Átnézendő

• Befejezett

Lásd még: Statisztikák használata és Szűrők használata

 

Állapotszűrők használata

Csak a megadott kritériumoknak megfelelő elemek megjelenítéséhez a felhasználó használhatja az Státuszszűrő opciót. A szűrés lehetővé teszi a felhasználó számára a fordítási folyamat aktuális fázisának elemzését. Az Állapotszűrő segítségével a felhasználó felülvizsgálhatja azokat az adatokat, amelyek a Lingobit Localizer eszközök valamelyikével lettek hozzáadva vagy módosítva. Alapértelmezés szerint a <Nincs szűrés> opció van alkalmazva.

A Lingobit Localizer programnál a szűrési funkció aktiválható a Navigációs panel ablakában vagy válassza ki a Szűrés állapot szerint >> opciót a Nézet menüből.

Lásd még: Fordítási állapot használata és Statisztikák

 

Felhasználói felület

 

Navigációs panel

A navigációs panel alapértelmezés szerint dokkolt állapotban a főablak bal oldalán helyezkedik el.

A navigációs panel információkat tartalmaz a fájlokról és a projekten belül lévő készletekről. Az összes készlet a navigációs panelben fa-struktúraként jelenik meg. Egy elem kiválasztásakor, a készletek fordítása megjelenik a jobb oldali fordítás-szerkesztő ablakában. Az elem tartalma kiterjeszthető a forráskészletek önálló információinak megtekintéséhez.

Ha jobb gombbal kattint egy elemre a navigációs ablakban, egy helyi menü jelenik meg. A kiválasztott elem vagy az elem tulajdonságok szerkesztéséhez, használhatja a helyi menü parancsait.

Például, beállítható a Zárolt státusz a fájlon belül lévő párbeszédablak elemeire. Kattintson jobb gombbal a párbeszédablak elemre a navigációs panelben. A helyi menüben mutasson az Állapot menüpontra, majd kattintson a Beállítás zároltként parancsra. A Zárolt státusz csak a fájl dialógus elemeire lesz beállítva.

A navigációs panel rejtéséhez, kattintson a Bezárás gombra vagy törölje a Navigációs Panel jelölőnégyzetét a Nézet menüben.

Alapértelmezés szerint, a navigációs panel csak a projektben lévő fájlok neveit jeleníti meg. Ha Ön meg szeretné jeleníteni a fájlok teljes elérési útvonalát, akkor válassza az Beállítások... opciót az Eszközök menüben és aktiválja a megfelelő jelölőnégyzetet a Beállítások párbeszédablak-ban.

 

Eszköztárak

A Lingobit Localizer eszköztár több különböző eszköztárból áll. Az eszköztáron lévő gombok funkciói megegyeznek a főmenü parancs funkcióival.

Egy eszköztár rejtéséhez, kattintson jobb egérgombbal az eszköztárra, majd távolítsa el az elrejtendő eszköztár bal oldalán lévő jelölőnégyzetből a kijelölést.

Az eszköztárak rejtését és megjelenítését a Nézet menüből is elvégezheti. Helyezze az egérmutatót az Eszköztárak menüpontra, majd aktiválja vagy távolítsa el a jelölést a eszköztár bal oldalán lévő jelölőnégyzetből.

 

Főablak

Alapértelmezés szerint, a Lingobit Localizer főablaka egy főmenüből áll, amely különböző eszköztárakból -állapotsorból, fordítás-szerkesztőből és panelek sorozatából- tevődik össze.

A Lingobit Localizer főablaka tartalmazza a fordítás-szerkesztőt és a több panelből álló ablakot, amely információkat szolgáltat a fájlokról, a projekten belüli készletekről, a program aktuális funkcióiról és a fordítási listákról.

A fordítás-szerkesztő a főablak jobb oldalán helyezkedik el. A fordítás-szerkesztő nem távolítható el a főablakból illetve közvetlenül a helye megváltoztatására sincs lehetőség. Azonban, a főablak más paneljeinek áthelyezése, módosíthatja a fordítás-szerkesztő helyét és méretét.

Alapértelmezés szerint a navigációs panel a főablak bal oldali részén helyezkedik el. A többi panel az ablak alsó részében található.

A főablak paneljei alapértelmezés szerint dokkolva vannak. Azonban, a paneleket beállíthatja lebegőként vagy dokkoltként is.

A főablakban lévő bármely panel eltávolítható a Nézet menüből, ehhez meg kell szüntetnie a panelnév bal oldalán lévő jelölőnégyzet kijelölését. A panel megjelenítéséhez, aktiválja a megfelelő jelölőnégyzetet. Alapértelmezés szerint az összes panel a főablak területén jelenik meg.

A főmenü összes ablakának rejtéséhez, kattintson az Összes rejtése menüpontra az Ablak menüben.

 

Kimeneti panel

A kimeneti ablak információkat jelenít meg a program aktuális műveleti folyamatairól időrendi sorrendben.

Például, az Ismétlődések fordítása művelet végrehajtása után, a kimeneti panel fogja kilistázni az automatikusan lefordított elemeket. Ha duplán rákattint egy elemre (vagy jobb kattintás után a helyi menüből az Ugrás parancsot választja) az elem automatikusan ki lesz jelölve a fordítás-szerkesztő panelben. (További részletekért tekintse meg az Ismétlődések fordítása témakört.)

A kimeneti panel elemek eltávolításához, kattintson jobb gombbal a panelre, majd válassza a Mind törli parancsot a helyi menüből.

 

Szövegszerkesztő

Alapértelmezés szerint, a szövegszerkesztő a főablak alsó részében helyezkedik el. A szövegszerkesztőben a felhasználó megadhatja a kiválasztott karakterlánc fordítását. Az eredeti szövegsor a szerkesztőmező felső részében jelenik meg.

A szövegszerkesztő eszköztárban a felhasználó hozzárendelhet egy fordítási státuszt a kiválasztott karakterlánchoz, törölheti a fordítást vagy használhatja az eredeti szöveget is.

Használja az "Előző" (Alt+Up) és "Következő" (Alt+Down) parancsot a navigációhoz.

 

Fordítás-szerkesztő

A Fordítás-szerkesztő megjeleníti a lefordítható készletek elemeit. A Fordítás-szerkesztő panel öt oszlopból áll.

ID

Ez az oszlop az elem azonosítókat jeleníti meg. Az ID állhat számokból vagy egy szókapcsolatból, amely leírást ad az elem műszaki tartalmáról, például: Termékverzió, Terméknév, Cégnév.

Állapot

Ez az oszlop az elem fordítási státuszát mutatja. Alapértelmezés szerint, az összes elemhez a Fordítás-szerkesztőben a Nincs lefordítva státuszjelző van hozzárendelve. Részletes információkért, tekintse meg a Fordítási állapot használata témakört.

Eredeti nyelv

Ez az oszlop tartalmazza a szöveges elemek eredeti változatát és az eredeti adatméretet a nem-szöveges elemek esetében. Az oszlop fejlécében látható az eredeti nyelv neve.

Cél-nyelv

Ez az oszlop tartalmazza a kiválasztott nyelv fordításait. A kiválasztott nyelv neve az oszlop fejlécében látható. A felhasználó csak egy kiválasztott nyelv fordítását jelenítheti meg. A nyelv kiválasztásához, jelölje ki azt a Standard eszköztár legördülő listájában vagy használja a Cél-nyelv párbeszédablakot (további részletekért, tekintse meg a Cél-nyelv témakört).

Megjegyzések

Ez az oszlop az elemekhez fűzött felhasználói megjegyzéseket tartalmazza. A felhasználó a megjegyzéseket a Fordítás-szerkesztő ablakában adhatja meg. A megjegyzés a kiválasztott elemre vonatkozik és a kiválasztott cél-nyelvtől függetlenül fog megjelenni; a megjegyzések nem szerepelnek a lefordított fájl változatokban.

A Fordítás-szerkesztő használatával, gyorsabban hozzáadhat, módosíthat vagy felülvizsgálhat elemfordításokat illetve összehasonlíthatja azokat az eredeti tartalommal. A parancsokat alkalmazhatja a kiválasztott elemekhez a helyi menüből. A nem-szöveges elem fordításához, kattintson duplán rá vagy válassza a Lefordított adat betöltése… opciót a szövegkörnyezeti menüből, majd ezután adja meg a megfelelő bináris fájlt a lemezen.

A kiválasztott elemek fordítása a Szövegszerkesztő panelben is szerkeszthető. További részletekért, tekintse meg a Szövegszerkesztő témakört.

A Fordítás-szerkesztő betűtípusa, mérete és színe is módosítható. Ezt használják bizonyos projekt típusoknál a szövegelemek helyes megjelenítéséhez vagy a betűméret növeléséhez. Ennek végrehajtásához, válassza a Beállítások… opciót az Eszközök menüből, majd kattintson a Fordítás-szerkesztő betűtípus módosítása gombra. A módosítások a Lingobit Localizer újraindítása után lépnek érvénybe.

 

Eszközbeállítások

Az eszköz párbeszédablakban lehetősége van a munkaterület konfigurálására.

Indítóképernyő megjelenítése

Válassza ezt az opciót az indítóképernyő megjelenítéséhez.

Frissítés értesítési ablak megjelenítése

Válassza ezt az opciót a Lingobit Localizer frissítések ellenőrzéséhez a program minden indításánál. A frissítési értesítés le van tiltva a Translator (Fordító) kiadásban.

Új verzió értesítési ablak megjelenítése

Válassza ezt az opciót a Lingobit Localizer új verziójának ellenőrzéséhez a program minden indításánál. A frissítési értesítés le van tiltva a Translator (Fordító) kiadásban.

Teljes fájl útvonal megjelenítés a Navigációs panelben

Válassza ezt az opciót a teljes fájl elérési útvonal megjelenítéséhez a navigációs panelben.

Relatív hely használata a fájlok hozzáadásakor

Válassza ezt az opciót a relatív útvonalak használatához a fájlok hozzáadásakor. Ellenkező esetben az abszolút hely lesz tárolva a projektben.

Megjegyzés: Ez az opció nem módosítja azon fájlok útvonalát, amelyek már hozzá lettek adva a projekthez, hanem csak az újonnan hozzáadott állományokra vonatkozik. A létező állományok elérési útvonala módosítható a a Navigációs panel helyi menüjéből elérhető Forrásfájl elérési útvonal opció használatával.

Fordítás-szerkesztő betűtípusának módosítása

Ezt a beállítást a fordítás-szerkesztő betűtípusának módosításához használhatja.

Párbeszédablak elemek automatikus átméretezése

Nyomtatás közben automatikusan átméretezi a párbeszédablak elemeit, ha azok határvonalai nem illeszkednek a lefordított szövegéhez.

A megegyező szövegek automatikus fordítása

Válassza ezt az opciót a szövegben előforduló karakterlánc ismétlődések automatikus fordításához.

Microsoft HTML Help Workshop

A Microsoft HTML Help Workshop program szükséges a .CHM súgó fájl összeállításához.

 

Fordítási javaslatok

A Fordítási javaslatok panel nagyon hasznos lehet a meglévő fordítások ellenőrzéséhez. Automatikusan elemzi a Fordítómemória és Terminológiai adatbázisokat, lekéri a fordítást a Google fordító szolgáltatástól. Ezután elemzi a fordítási következetességet és megjeleníti a fordítási javaslatokat és figyelmeztetéseket. Egérrel rámutathat az állapotjelzőre vagy a karakterláncra további információkért. Rákattinthat az Alkalmaz gombra a fordítás vagy kifejezés alkalmazásához.

Fordítómemória

A fordítási javaslatok panel a Viszonylagos egyezés technológiát használja a hasonló karakterláncok kereséséhez a Fordítómemóriában és megjeleníti a találatokat egy hasonlósági tényezővel. Az állapot azt úgyszintén megjeleníti, ha a fordítás megegyezik a fordítómemóriával.

Terminológia

Az eredeti karakterláncban található összes kifejezés "[term]" címkével lesz megjelenítve.

Google fordítás

A Google fordítási találatai a képernyő jobb oldalán jelennek meg, ha az eredmény nem azonos a jelenlegi fordítással.

 

Lokalizációs eszközök

 

Fordítómemória

 

A fordítómemóriáról...

A Lingobit Localizer egy fejlett fordítómemória rendszerrel látja el Önt, amely lehetőséget biztosít a felhasználók számára az általuk korábban készített fordítások átemelésére és az egységes projektfordítási struktúra fenntartására.

A Fordítómemória egy speciális adatbázis, amely elemek többnyelvű fordítását tartalmazza. A fordítómemóriát a projekten belül lévő elemek automatikus fordítására használhatjuk.

Többé nem kell ugyanazt a mondatot kétszer lefordítania, mivel a Lingobit Localizer kísérletet tesz a fordítások eltárolására egy későbbi újrafelhasználás céljából. A Viszonylagos egyezés technológia segítséget nyújt Önnek a tartományban lévő legmegfelelőbb fordítás megtalálásában.

A projekt forrásfájlok meglévő fordításait hozzáadhatja a fordítómemóriához. A fordítómemória projekt exportálható .tmx (Translation Memory eXchange) vagy Szöveg/CSV fájlba.

Ezen felül a fordítómemória importálható a TMX importálása vagy Szöveg/CSV importálása funkciók használatával is.

Fordítómemória használata

 

 

Fordítómemória használata

A fordítómemória módosításának lehetőségei:

·  Elemek és fordítások manuálisan hozzáadása és eltávolítása

·  Létező fordítások hozzáadása az aktuális projektből

·  Elemfordítások, amelyek nem lettek egyesítve a Változások vizsgálata során, automatikusan hozzá lesznek adva a fordítómemóriához

·  Importálás fájlból (TMX, CSV, fordítómemória régi projektből)

Megtekintheti és szerkesztheti a fordítómemóriát a Fordítómemória panel mezőben.

A fordítómemóriáról...

Fordítási opciók párbeszédablak

 

 

Fordítási opciók párbeszédablak

A Fordítási opciók párbeszédablakban kiválaszthatja, hogy a létező értékek automatikusan felül legyenek-e írva. A fordításokat felülírhatja azok fordítási státuszától függően is.

Alkalmazhatja a Kis- és nagybetű megkülönböztetése és Az '&' figyelmen kívül hagyása funkciókat a megfelelő opciók használatával.

Továbbá, engedélyezheti a Viszonylagos egyezés technológiát és megadhatja a minimális hasonlósági szintet. Ez segíteni fogja Önt a hasonló, de nem teljesen megegyező karakterláncok fordításában. Például:

1. "Valamilyen szöveg"

2. "Valamilyen szöveg!!!"

Kattintson az OK gombra a készletek lefordításához.

A fordítómemóriáról...

Fordítómemória használata

 

 

Fordítás hozzáadása opciók panel

Alapértelmezés szerint, a fordítómemória az erőforráson belül lévő összes elemre alkalmazva van. Azonban, Ön hozzáadhat fordításokat azokhoz az elemekhez is, amelyeknek státusza megegyező vagy magasabb szintű, mint a Lefordított vagy Átnézendő állapot. Ha alkalmazni szeretné ezt a korlátozást a párbeszédablakban, aktiválja a megfelelő jelölőnégyzetet és válassza ki a szükséges állapotjelzőt a listáról.

A fordítómemóriáról...

Fordítómemória használata

 

 

Fordítómemória panel

A Fordítómemória panel megjeleníti azokat az elemfordításokat, amelyek hozzá lettek adva a fordítómemóriához. Az oszlopok száma függ a lefordított elemek nyelveinek számától.

Új elemeket is felvehet a fordítómemóriába. Ehhez kattintson a Hozzáadás gombra a Fordítómemória panel eszköztárán vagy nyomja meg a jobb egérgombot a Fordítómemória panel ablakában, majd a helyi menüben kattintson az Új bejegyzés hozzáadása... tételre. Az Új fordítómemória bejegyzés párbeszédablakban, írja be az eredeti szöveget és annak fordítását. Kattintson az OK gombra az elem felvételéhez a fordítómemóriába.

Egy elem eltávolításához a fordítómemóriából, válassza ki az elemet és a Fordítómemória eszköztáron kattintson a Törlés gombra vagy kattintson jobb gombbal az elemre és a felbukkanó helyi menüből válassza a Törlés bejegyzést.

Az összes elem eltávolításához a fordítómemóriából, kattintson a Törlés gombra a Fordítómemória eszköztáron vagy kattintson jobb gombbal a panelen belül és válassza az Összes törlése opciót a helyi menüből.

A fordítómemóriáról...

Fordítómemória használata

 

Translation Memory Exchange (TMX)

 

Exportálás
 
Fordítómemória exportálás

A Lingobit Localizer projekt támogatja a fordítási adat és terminológia cserét.

A felhasználó egy külső állományba exportálhatja az aktuális projektfordításokat és a fordítómemóriát. A Lingobit Localizer a TMX, szöveg/ CSV és natív fordítómemória fájlformátumokat támogatja. Jellemzően a fájl tartalmazza a fordítási adattárakat, a lefordított forrást és a cél-nyelv szegmenseket egy későbbi felhasználás céljára. Ez az adat használható egy későbbi projekt fordításaként.

 

Fordítómemória: Natív nyelv exportálás

A projekt aktuális fordítómemóriája (át)exportálható a Lingobit Localizer fordítómemória állományába. Ez a fájlformátum .loc_tm kiterjesztéssel rendelkezik.

Az adat exportálásához a natív fordítómemóriába, lépjen az Eszközök >> Fordítómemória >> Exportálás >> Natív nyelv exportálása menüpontra.

Fordítómemória exportálás

 

 

Fordítómemória: Szöveg vagy CSV exportálás

A Lingobit Localizer támogatja a fordítómemória exportálását egy szöveg vagy CSV (Pontosvesszővel tagolt adat) fájlba. A szövegfájl exportálás a fordítási adatcsere leggyakoribb típusa. A szövegfájl csak egy kiválasztott nyelv fordításait tartalmazza. A felhasználó manuálisan ki tudja választani az exportálási opciókat, amelyek lehetővé teszik ennek az adatfájl formátumnak a fordítását a kompatibilitás magasabb szintjének eléréséhez.

A fordítómemória exportálásához, kattintson az Eszközök >> Fordítómemória >> Exportálás >> Szöveg/CSV exportálás menüpontra. Ezután a Szöveg exportálás varázsló el fog indulni.

Fordítómemória exportálás

 

Fordítómemória: TMX exportálás

A felhasználó a fordítómemóriát egy TMX fájlba exportálhatja. A TMX (Translation Memory eXchange) egy XML alapú adat-csere fájlformátum, amely a különböző szoftver lokalizációs eszközök közti fordítómemória átviteleknél használatos.

A TMX tartalmazza a cél-nyelv fordításokat az aktuális projekt számára.

A fordítómemória exportálásához, lépjen az Eszközök >> Fordítómemória >> Exportálás >> TMX exportálása menüpontra.

Fordítómemória exportálás

 

Importálás
 
Fordítómemória importálás

A felhasználó (át)importálhatja a korábban létrehozott fordítómemória fájlt az aktuális projektbe. A fordítómemória importálása után, az felhasználható a létező projekt fordításához. A fordítómemória a projekt cél-nyelveinek előzetesen hozzáadott fordításait tárolja, amelyeket a Fordítómemória panelben jelenít meg.

A Lingobit Localizer támogatja a következő fordítómemória fájlformátumok importálását:

TMX importálás – importálás TMX vagy Fordítómemória Csere állományból. Az adatcsere fájlformátum a különböző lokalizációs szoftverek közti fordítómemória átvitelhez használható

Szöveg/CSV importálás – importálás egy szövegfájlból; alapjában véve, az egyszerű szövegfájl a fordítási adatcsere leggyakoribb típusa. A szövegfájl csak egy kiválasztott nyelv fordítását tartalmazza.

Natív nyelv importálása - fordítómemória importálása más Lingobit Localizer projektből. A fordítómemória fájl .loc_tm kiterjesztéssel rendelkezik.

 

Fordítómemória: Natív nyelv importálás

A Lingobit Localizer támogatja a fordítómemória importálását a .loc_tm (Lingobit Localizer fordítómemória) fájlból.

A művelet elvégzéséhez, lépjen az Eszközök >> Fordítómemória >> Importálás >> Natív nyelv importálása parancsra.

Fordítómemória importálás

 

Fordítómemória: Szöveg vagy CSV importálás

A Lingobit Localizer támogatja a fordítómemória importálását szöveg vagy CSV (Pontosvesszővel tagolt adat) fájlformátumból. A fordítási adat helyes importálásához a felhasználónak ki kell választania az importálási opciókat.

Egy szövegfájlból történő fordítómemória importálásához, lépjen az Eszközök>> Fordítómemória >> Importálás >> Szöveg/CSV importálása menüpontra. Ezt követően a Szövegimportálás varázsló el fog indulni.

Fordítómemória importálás

 

 

Fordítómemória: TMX importálás

A felhasználónak lehetősége van egy fordítómemóriát tartalmazó TMX állomány importálására egy létező projektbe.

Ennek végrehajtásához, lépjen az Eszközök >> Fordítómemória >> Importálás >> TMX importálása menüpontra.

Fordítómemória importálás

 

 

Microsoft fogalomtárak importálása

A Microsoft glosszáriumok kifejezéseket és mondatokat tartalmaznak a Microsoft termékek lokalizált verzióiból, mint például MS Windows, MS Office és így tovább. Ezek a glosszáriumok a legtöbb szoftver felhasználói felületéhez rendszeresített egységes szövegfordításokat tartalmazzák, amelyek nagyon célravezetők lehetnek a terminológia használatánál a lokalizációs folyamat során. A glosszáriumok letölthetőek a Microsoft weboldaláról.

A glosszáriumok CSV formátumban vannak tárolva. A glosszáriumok Lingobit Localizer fordítómemóriába importálásához, használja a Szöveg/CSV importálás opciót. A határolójelek illetve az eredeti és fordítási karakterláncok sorrendje fájlról-fájlra eltérő lehet.

 

TRADOS fájlok importálása

A Lingobit Localizer biztosítja a TRADOS programmal való integritást a TMX fájlformátum használatával.

Exportálás a TRADOS programba

1. A Lingobit Localizer programon belül, válassza ki a Fájl > Exportálás > TMX exportálás (az összes eredeti projekt összetevő exportálásához) vagy az Eszközök > Fordítómemória > Exportálás > TMX exportálása opciót a fordítómemória exportálásához.

2. A TRADOS Workbench programban, kattintson a Fájl > Importálás opcióra és fájl-szűrőként válassza ki az TMX-et.

Importálás a TRADOS programból

1.   A TRADOS Workbench programban, kattintson a Fájl > Exportálás-ra.

2.   Válassza ki az eredeti és a fordítási nyelveket a mezőlistából.

3.   Kattintson az OK gombra és válassza ki fájl-szűrőként a TMX-et.

Megjegyzés: A fordítási nyelvnek a TRADOS Workbench és Lingobit Localizer programon belül is azonosnak kell lennie. Ha Ön az Angol-Egyesült Államok nyelvet használja a Lingobit Localizer programban, akkor pontosan ugyanezt a nyelvet kell használnia a TRADOS-on belül is. Kérjük, ellenőrizze a nyelv neveket a TMX fájlban.

 

Az Adatcsere varázsló

 

Az Adatcsere varázslóról...

Adatcsere varázsló hatékony együttműködést biztosít a menedzserek, fordítók és minőségellenőr csapatok között. Ez az eszköz lehetőséget biztosít a lokalizációs csomag elkészítésre és annak elküldésére a csapattagok részére, ezzel lehetővé téve az eredmények projektbe integrálását.

Első lépésként, az Adatcsere varázsló használható a lokalizációs készlet létrehozására. A Lokalizációs csomag egy projekt fájl összeállításból és/vagy a Lingobit Localizer Translator kiadásával kombinált projekt fájlból áll. Mivel a projekt fájl tartalmazza a fordításhoz szükséges összes információt, nem szükséges elküldeni a forráskódot a fordító részére. Az ingyenes Lingobit Localizer Translator radikálisan lecsökkenti a licencdíjakat és meggátolja, hogy a fordító vagy a tesztelő személy véletlenül módosítsa a nem-lokalizálható vagy kódolt forráskészleteket.

Fordítói munka egy ingyenes Lingobit Localizer Translator kiadásban.

Amikor a lokalizációs menedzser fogadja a lefordított lokalizációs készletet a fordítótól, az Adatcsere varázslót használja a készlet projektbe integrálásához. A Lingobit Localizer automatikusan szinkronizálja a változásokat, így nem kell leállítani a folyamatot a fordítás befejezésre várakozás miatt.

Lásd még: Adatcsere csomag létrehozása és Fordítások fogadása

 

Adatcsere csomag létrehozása

A csere fájl létrehozása a következő lépésekből tevődik össze.

1. Válasszon ki egy fájltípust az exportáláshoz.

Fordító projekt

Válassza ezt az opciót a Fordító projekt létrehozásához. Ez a projekt később elküldhető a fordítónak.

 

Lokalizációs készlet

Válassza ezt az opciót a 'minden-az-egyben' önkicsomagoló készlet létrehozásához. Ez a csomag a következőkből áll:

·  Lingobit Localizer Translator Kiadás (regisztrációs kulccsal)

·  Fordító projekt

·  További fájlok

Szöveg/CSV fájl

Válassza ezt az opciót, ha az alkalmazás fordítását egy szövegfájlban szeretné elvégezni. Az összes karakterlánc lefordítható bármilyen szövegszerkesztőben vagy a Microsoft Excel programban.

2. Válasszon nyelveket és fájlokat az exportáláshoz.

Jelölje ki az exportálandó nyelveket a bal oldali ablakban. A jobb oldali ablakban jelölje ki a szükséges fájlokat és készleteket. Alapértelmezés szerint, az összes készlet ki van jelölve.

Kattintson a Következő gombra.

3. Válassza ki a küldendő cél-nyelv fordítási státuszjelzőit

A státuszjelzők a csomagban szereplő elemek szűrésére használhatóak. Az Adatcsere varázsló csak a Cél-nyelv fordítási állapotjelzőit használja, így nem fog helyesen működni, ha Ön más nyelveket választ ki a küldéshez.

4. Utasítások és kiegészítő fájlok hozzáadása (csak a lokalizációs készlet).

Itt adhat meg különböző megjegyzéseket a csomag címzettje számára. Gépelje be a szükséges információt a megfelelő mezőbe.

Egyéni fájlok beszúrásához, kattintson a Hozzáadás gombra. A kiválasztott fájlok listázva lesznek a megfelelő panelben. A kijelölt fájlok eltávolításához, kattintson az Eltávolítás menüpontra.

Kattintson a Tovább gombra a következő lapra ugráshoz.

5. Adja meg a fájl nevét. A csomag levédhető egy jelszóval (csak a lokalizációs készlet).

Adja meg az exportált fájl nevét a Fájlnév mezőben.

Az exportált csomag jelszavas védelemmel látható el. Adja meg a kívánt jelszót a Jelszó mezőben. Adja meg újra a jelszót a lenti mezőben. Ha nem szeretne jelszavas védelmet, hagyja üresen a jelszó mezőt.

Kattintson a Tovább gombra.

6. Kattintson a Befejezés gombra a fájl létrehozásához.

Lásd még: Adatcsere varázsló és Fordítások fogadása

 

Fordítások fogadása

A Lingobit Localizer megkönnyíti a lokalizációs csapat számára a lefordított projekt fogadását a fordítóból és a fordítás integrálását a létező projektbe. 

A projekt fájl fogadásához, kattintson az Adatcsere varázsló… parancsra a Fájl menüben.

1.Válassza ki a Projekt fogadása a fordítóból opciót, majd kattintson a Tovább> gombra.

2. Adja meg a fogadott projekt helyét a megfelelő mezőben. Kattintson a Tovább> gombra a következő lapra ugráshoz.

3. Válassza ki a fő projektbe importálandó nyelveket, majd kattintson a Tovább> gombra.

Alapértelmezés szerint, az összes meglévő elemfordítás le lesz cserélve a fogadott projektben szereplő fordításokkal; a lecserélt elemek fordítási státusza a fogadott projektben szereplő állapotjelzők szerint lesz beállítva. Ön kiválaszthatja az Állapot szerint opciót az Aktuális érték felülírása listában a létező fordítások felülírásához, ha azok státusza alacsonyabb szintű, mint a fogadott érték státusza (további információk a Fordítási állapot használata témakörben). A felülírási módoknál, válassza a Soha opciót a létező fordítások megtartásához. Ebben az esetben a fogadott fordítások, csak a Nem lefordított elemekre lesznek alkalmazva.

Elemfordítások importálhatóak még a fogadott projekt tételek státuszától függően is. Jelölje ki az Importálás, ha a státusz magasabb vagy azonos szintű opciót, majd válassza ki a megfelelő státuszjelzőt a legördülő listából.

Az importálás lekorlátozható karakterláncokra is, ha nem szeretne koordinátákat és más adatokat importálni a fordítóból.

Az importálás tulajdonság szerint opció, csak importálást tesz lehetővé.

Kattintson a Tovább> gombra a következő lapra ugráshoz. Ezt követően az Adatcsere varázsló készen áll a fordítások importálására a fogadott projektből. Kattintson a Befejezés gombra az adatcsere folyamat befejezéséhez.

Lásd még: Adatcsere varázsló és Adatcsere csomag létrehozása

 

Fordítói projekt frissítése

Két szituáció, mikor a Lokalizációs menedzsernek szüksége lehet a fordító projekt frissítésére:

·  Új elemek jelennek meg a Változások vizsgálata művelet elvégzése során.

·  Új Lingobit Localizer verziót kellene telepíteni a fordítói oldalon.

Általában nincs szükség a fordítói projekt frissítésére a változások után. A Localizer kezeli a legtöbb szituációt a fordítások Adatcsere varázslóból történő fogadása során. De néha az fontos lehet, ha a fordító a legfrissebb projektverziókat használja.

Ön mindig az alapvető utat használhatja a feladat elvégzéséhez: fogadja az összes projektet a fordítókból, integrálja a fordításokat a fő projektbe az Adatcsere varázsló használatával, majd elküldheti az új lokalizációs csomagot minden fordító számára. Ez a legmegbízhatóbb és legkönnyebben ellenőrizhető megoldás. Azon kívül, nem szükséges semmilyen magyarázatot adnia fordítói számára.

Azonban olykor szükség lehet az összevonás végrehajtására a fordítói oldalon. A fordító ezt végrehajthatja az Előző projekt importálása opcióval, amely elérhető a Translator kiadásban. A fordítói oldal frissítési lépései a következők.

1. A lokalizációs menedzser elküldi a friss lokalizációs csomagot a fordítónak. A projekt csak abban az esetben küldhető, ha a Lingobit Localizer verzió nem változott.

2. A fordító telepíti a lokalizációs csomagot és megnyitja a kapott projektet

3. Ezután, rákattint a Fájl\Előző projekt importálása parancsra és kiválasztja a régi projekt fájlt.

4. Utána a régi fordítások össze lesznek vonva az új projekttel. Ha a Localizer hibát észlel a fordítás összevonásakor, hozzá fogja adni azt a fordítómemóriához.

5. A fordító menti a projektet és folytatja a fordítást.

 

 

Projekt exportálása

Ha Ön külső eszközöket használ a fordításhoz, a Lingobit Localizer projektet egy TMX fájlba exportálhatja a Fájl\Exportálás opció segítségével. Ugyanez a művelet a parancssori felületről is elvégezhető.

Ha Ön lefordított TMX fájlt használ a külső eszközökhöz, a fordításokat visszaimportálhatja a Lingobit Localizer programba a Fordítómemória importálás opció használatával. A fordítások importálása után, alkalmazhatja azokat a Fordítás fordítómemória használatával opció segítségével.

Lásd még: Lingobit Localizer projekt és a Fordítások importálása projektből témakört

 

Parancssori felület

A Lingobit Localizer parancssori felületet biztosít az alapműveletek számára, amelyek elengedhetetlenül fontosak lehetnek az automatizált létrehozási folyamatoknál.

Használat: localizer.com <project file> -<switch>: param1 "param 2"

Kapcsolók:

·  ? vagy help

Parancssori súgó információ megjelenítése.

·  scan                 

Változások vizsgálata. További információkért tekintse meg a Változások vizsgálata témakört.

·  save[:file]         

Projekt mentése a kilépés előtt

·  importtmx:file   

TMX fájl importálása a fordítómemóriába

·  exporttmx:file   

Projekt exportálása .TMX fájlként

·  lang:lng_id|all    

Műveletek végrehajtása csak a lng_id nyelv vagy az összes nyelv számára. A cél-nyelv számának megkereséséhez, kattintson a Nyelvek tételre a Projekt menüben, majd ezután a Nyelvek hozzáadása/eltávolítás gombra. A párbeszédablakban a Nyelvi ID-nél szerepel a Nyelv száma. További információkért, tekintse meg a Cél-nyelv témakört.

·  brand:brand_name|all

Műveletek végrehajtása csak a brand_name vagy összes márkajel számára

·  create[:withnative]  

Lokalizált fájl létrehozása [lokalizált fájlok létrehozása a natív nyelv számára is]. További információkért, tekintse meg a Lokalizált fájl létrehozása témakört.

·  translate[:always]  

Fordítás fordítómemória használatával. Állítsa a mindig opcióra a létező fordítások felülírásához

·  terminology         

Fordítás terminológia használatával.

·  duplicate           

Ismétlődések fordítása

·  silent              

Ne jelenjen meg figyelmeztető ablak, ha a projekt egy korábbi Lingobit Localizer verzióval lett létrehozva.

Példa:

call localizer.com project.loc -lang:all -brand:all -terminology -scan -create -silent

A localizer.com fájl megtalálható a Lingobit Localizer telepítési mappájában.

 

 

 

Hibakereső

A Hibakereső lehetőséget biztosít a felhasználó számára azon fordítások elkülönítésére, amelyek a lokalizált alkalmazás összeomlásait és egyéb hibáit okozzák illetve már a fordítási folyamat korai szakaszában képes a lokalizációs hibák feltárására. Az alkalmazás összeomlásait általában a karakterlánc bővítés által létrejövő memória átfedések, a nem-fordítható kódban bekövetkező változások és a formátum meghatározók fordításaiban fellépő hibák okozhatják. A hibákat tartalmazó elemek elkülönítése egy fárasztó, időigényes és a legtöbb szoftver lokalizációs programcsomag esetén, próba-szerencse alapon működő eljárás. A Lingobit Localizer viszont lehetővé teszi a felhasználó számára az említett folyamat automatizálását.

A Hibakereső segítséget nyújt a felhasználók számára a legtöbb Minőségbiztosítási probléma megoldásában. Ha az alkalmazás funkciói helytelenül működnek a Pszeudo vagy Google fordítás után, a Hibakereső lehetőséget biztosít a felhasználó számára az összeomlást előidéző elemek elkülönítésére. Hasonlóképpen, a Hibakereső elindítható az aktuális lokalizációs folyamat során, ha néhány fordítás hibás működést okoz.

A Hibakereső egy többlépcsős indítási műveletet hajt végre a lokalizált alkalmazásnál a hibákat tartalmazó elemek pontos pozíciójának meghatározásához. A Hibakereső kevesebb, mint 10 indítást kezdeményez a teszt során az 1000 lefordított elemet tartalmazó alkalmazás esetében. Az alkalmazás fájl végrehajtása közben talált összes hiba el van különítve egy munkafolyamatban.

A Hibakereső indításához, válassza ki a Hibakereső… opciót az Eszközök menüben. A Hibakereső opciók párbeszédablakban módosíthatja a Futtatási paramétereket. Kattintson az OK gombra a Hibakereső indításához.

A Hibakereső végrehajtja az alkalmazás indítási sorozatát. A Hibakereső végrehajtási folyamata a Folyamatsávon lesz látható.

A teszt befejezése után a hibakeresési statisztikák a Kimeneti ablakban fognak megjelenni.

 

Pszeudo fordítás

A Pszeudo-fordítás egy szoftvertesztelési mód, amely arra használható, hogy megvizsgáljuk a szoftver többnyelvűvé tehető-e. Pontosabban, ez hozza felszínre a lokalizálás potenciális nehézségeit a honosítható szöveg olyan szövegre cserélése által, amely több nyelv legproblematikusabb szövegjellemzőit imitálja és kényszeríti az alkalmazást a hasonló beírt szöveg kezelésére. Ha megfelelően van használva, egy olcsó, de hatékony lokalizálhatósági tesztet kapunk, amely nagyon hasznos lehet egy szoftverprojekt korai szakaszában.

Karakterek konvertálása

Az Angol szöveg lecserélése a nem-angol karaktereket tartalmazó szövegnél. Ez ajánlott a szöveg olvashatóság megtartásához. Például, az Angol karaktereket lecseréli hasonló formájú nem-angol karakterekre. Példa:

Az a helyett - à vagy å használata

A c helyett - ĉ vagy ç használata

Az n helyett - ń vagy ñ használata

Módosítások

Extra karakterek hozzáadása a forrás karakterláncokhoz. Sok esetben a lefordított szöveg hosszabb, mint az eredeti Angol (a "some string" eredménye: "+++some string+++" lesz).

A lokalizálók általában ezt teszik, ha a karakterlánc hossza megnő a lokalizáció miatt.

Jel szerepel minden forrás karakterlánc elején és végén. Ezek a jelölők segítenek azonosítani, ha az alkalmazás futásidőben jeleníti meg a szöveget — a lokalizálhatósági hibák potenciális forrása.

Kiterjesztés

Karakterláncok hosszának kiterjesztése a megadott tényezővel (“Sample text” eredménye: “Sample textSample” lesz).

A program pszeudo-fordítása után, tesztelni kell annak működését. A Pszeudo–fordított alkalmazásoknak az eredeti verzióhoz hasonló módon kell működnie.

Lásd még: Érvényesítés és Hibakereső áttekintése

 

Statisztikák

Statisztikai információk megjelenítése a fordítási listán szereplő elemek és szavak teljes számára illetve az elemek fordítási állapot szerinti mennyiségére vonatkozóan. A statisztika tartalmazza direkt és százalékosan is a szavak, karakterek és elemek számát. A teljes projekt vagy akár egy szimpla erőforrás statisztikai adatai is megtekinthetőek.

Lásd még: Statisztikák használata és Statisztikák panel

 

Terminológia

A megbízható, pontos és jó minőségű terminológia a sikeres honosítási projekt alapja, mely segít megőrizni a fordítási következetességet. Ez azt jelenti, hogy egy angol kifejezés egy szoftver menü, gomb, eszköztár és súgó fájl esetén, egységes módon van lefordítva. Az egységes fordítás egy lefordított termék felhasználhatóságának fontos része.

A Lingobit Localizer többnyelvű terminológiai kezelőrendszert biztosít az Ön számára, ami lehetővé teszi a terminológiai konzisztenciát és a fordítási sebesség növelését.

A terminológiai rendszer különböző funkciói a Lingobit Localizer programban:

·  Kifejezés lista szerkesztése

·  Terminológia importálása és exportálása

·  Kifejezések fordítása

·  Automatikus szoftver elő-fordítás a kifejezés fordítások felhasználásával

·  Terminológiai javaslatok megjelenítése minden karakterláncnál

·  Automatikus terminológiai összefüggés a fordításnál

Kifejezések szerkesztése

A terminológiai lista szerkeszthető a következő menüpontból: Projekt\Terminológia\Kifejezések hozzáadása eltávolítása

Importálás és Exportálás

Könnyedén cserélhet terminológiát más fordító eszközökkel. A Lingobit Localizer támogatja a Fordítómemória csere (TMX), Terminológiai adatbázis csere (TBX), Vesszővel elválasztott érték (CSV), Tabulátorral tagolt adatok (TSV), és egyéb szöveges-alapú formátumok terminológiai cseréjét. Az Importálás/Exportálás parancsokat megtalálhatja a Projekt\Terminológia >> menüpontban.

Szakkifejezések fordítása

Miután hozzáadott néhány kifejezést a terminológiához, a Terminológia al-elem megtalálható lesz a projekt navigációs fában. Most már lefordíthatja a kifejezést a projektben szereplő karakterláncokhoz hasonlóan.

Elő-fordítás

Miután lefordított néhány kifejezést, előfordítást végezhet a projektben a terminológia használatával. Lépjen a Projekt\Terminológia menüpontra és kattintson a Fordítás terminológia használatával parancsra. Ezután a Lingobit Localizer meg fogja keresni a kifejezéseket a karakterláncban és lecseréli azokat a lefordított kifejezésekre.

Javaslatok

A Fordítási javaslatok panel megnyitásával megtekintheti a kiválasztott karakterláncban előforduló kifejezésekre kapott javaslatokat. A Fordítási javaslatok panel lehetővé teszi annak megtekintését, hogy mely kifejezéseket használják az eredeti szövegben, ellenőrzi a terminológia következetességeket és lefordítja a megadott kifejezéseket.

Ellenőrzés

A terminológiai összefüggés ellenőrizhető a Terminológiai konzisztencia opcióval a Projekt\Érvényesítés menüpontból.

 

Érvényesítés

Az érvényesítési funkció megvizsgálja a szövegkészletek fordításainak inkonzisztenciáját. A formátumspecifikálók helytelen pozíciója, a szóköz karakterek érvénytelen mennyisége és más összeférhetetlenségek okozhatják a lokalizált alkalmazás működési hibáit.

Érvényesítés használata

Fordítás ellenőrzések a következő hibakategóriák vagy érvényesítési típusok alapján:

Gyorsbillentyű ismétlődés

Ellenőrzi, hogy ugyanaz a gyorsbillentyű nincs-e hozzárendelve egynél több elemhez a menükön, párbeszédablakokon vagy űrlapokon belül.

Ellentmondó karakterlánc formátum

Ellenőrzi, hogy az eredeti elem formátum specifikálói változatlanok-e a cél elemben. A(z) %d és %s szimbólum nem maradhat ki a cél elemből.

Példa: A "You entered: %s." elemnek Hindi nyelvre lefordítva, így kell kinéznie: "Likhliyagaya: %s".

Érvénytelen új sor karakter mennyiség

Ellenőrzi, hogy az új sor karakterek mennyisége (jelölve /n-el) a cél elemben is ugyanaz-e, mint az eredeti elemben. Ez az inkonzisztencia hibás megjelenítést vagy az alkalmazás hibás működését okozhatja.

Érvénytelen tabulálási karakter mennyiség

Ellenőrzi, hogy az eredeti elem tabulálási karaktereinek összege, változatlan-e a cél elemben.

Érvénytelen szóköz karakter mennyiség

Ellenőrzi, hogy a sor kezdetén és végén lévő szóköz karakterek mennyisége a cél elemben, ugyanaz-e mint az eredeti elemben. Néha a szöveg különböző szövegrészektől tevődik össze. Ebben az esetben, a szóköz karakterek érvénytelen mennyisége lehet felelős a hibás működésért.

Érvénytelen gyorsbillentyű

Ellenőrzi, hogy a & (és-jel) követi-e a megfelelő szimbólumot

Érvénytelen gyorsbillentyű pozíció

Ellenőrzi, hogy a & (és-jel) nincs-e az elem végére helyezve

Hiányzó kettőspont

Ellenőrzi, hogy az eredeti elem végén lévő kettőspont, változatlan-e a cél elemben.

Hiányzó pontok

Ellenőrzi, hogy az eredeti elem végén lévő pont, változatlan-e a cél elemben.

Hibás fordítómemória párosítás

Néha a megadott elem fordítása a fordításszerkesztőben, nem felel meg a .tmx fájlból importált fordítómemóriáéval (lásd Fordítómemória). Ebben az esetben, döntse el Ön, hogy melyik fordítási változat a helyes.

Helyesírás-ellenőrzés

Ellenőrzi a lefordított karakterláncok helyesírását.

Üres karakterlánc

Ellenőrzi a nem-üres karakterláncok üres fordításait és viszont.

Hogyan alkalmazható az érvényesítés

Az érvényesítés használatához, jelölje ki a megfelelő készletet a Navigációs panelben, válassza ki az Eszközök tételt a helyi menüben és kattintson az Érvényesítés parancsra. Az Érvényesítés opciót az Eszközök menüből is kiválaszthatja.

Az Érvényesítési opciók párbeszédablakban, válassza ki az kívánt érvényesítési típusokat (klikk az Összes menüpontra a jelölőnégyzetek aktiválásához vagy a Nincs menüpontra a visszavonáshoz), majd kattintson az OK gombra.

Ha az érvényesítési eljárás hibákat talál a fordításban, akkor azokat a kimeneti ablakban fogja kilistázni. Kattintson duplán a hibaüzenetre (vagy jobb egérgombbal, majd válassza az Ugrás opciót) a megfelelő elem kijelöléséhez a fordítás-szerkesztő ablakában. Célszerű lenne megszüntetni a következetlenségeket és újra végrehajtani az érvényesítési eljárást.

Lásd még: Érvényesítés és az Érvényesítési eredmények panel

 

Érvényesítési eredmények panel megjeleníti az érvényesítés során a fordításban talált hibákat. A hibát tartalmazó elem kijelöléséhez a Fordítás-szerkesztő ablakában kattintson duplán az elemre az Érvényesítési eredmények panelben vagy jobb klikk rá, majd válassza az Ugrás opciót a helyi menüben.

Az elemek eltávolításához az Érvényesítési eredmények panel-ből, kattintson jobb gombbal a panelre és válassza ki az Összes törlése opciót.

Állapotjelzők és megjegyzések használhatóak a megadott fordítások megjelölésére az érvényesítés után.

Lásd még: Érvényesítés és az Érvényesítés használata

 

 

Lokalizált fájlok importálása

A Lingobit Localizer lehetőséget biztosít a felhasználó számára a fordítási adat (át)importálására egy korábban lokalizált fájlból az aktuális projektbe. A Lingobit Localizer összehasonlítja a kiválasztott fájl elemeit az aktuális projekt eredeti elemeivel és kiemeli a fordításokat szövegegyezés találat esetén.

Ha Önnek különböző fájlok importálására van szüksége, válassza a Lokalizált fájlok importálása opciót az Eszközök menüből. Egy fájl importálása esetén, használhatja a Fordítások importálása parancsot a Navigációs panel helyi menüjéből.

A PE fájlokban lévő forráskészletek (Visual C++/MFC, Delphi, C++Builder) nyelvi ID-vel vannak jelölve. Ha a Lingobit Localizer észleli, hogy a fájl különböző nyelvi ID-ket tartalmaz, megjelenít egy ablakot, melyben rákérdez a nyelvi elsőbbségre. Alapértelmezés szerint a cél-nyelv használatos, ha az jelen van a lokalizált fájlban.

Két opció segítségével szabályozhatja az importálási folyamatot:

·  Létező fordítások felülírása

Az importálás során lehetővé teszi a létező fordítások felülírását

·  Csak karakterláncok importálása

Ne importáljon koordinátákat, bitképeket és más fordítható adatot.

Importálás után az összes importált fordítás az Importált státuszcímkével lesz megjelölve (további részletekért, tekintse meg a Fordítási állapot használata témakört). Ha a Lingobit Localizer nem találja a megfelelő szövegegyezést, nem importálja azt a projektbe. Ez változásokat okozhat a lefordított állomány fájl-szerkezetében.

 

 

 

Google fordítás

A Google fordító a karakterláncok fordításához automatikusan a Google Translate API szolgáltatást használja. Ez nagyon hasznos lehet a szoftverhonosítás első lépéseként, ha Önnek szüksége van az alkalmazás lokalizálhatóságának tesztelésére.

A Google fordító szolgáltatáshoz internetkapcsolat szükséges. Ha bármilyen problémát tapasztal a Google szolgáltatáshoz csatlakozás folyamán, ellenőrizze a tűzfal és internet beállításait vagy lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.

 

Kizárás a lokalizált fájlból

Néha szükség van elemek kizárására a lokalizált fájlokból a megadott nyelvek esetében. Például, akkor, ha Önnek nincs szüksége bizonyos fájlokra a lokalizált változatban.

Ez a művelet végrehajtható a Navigációs panel szövegkörnyezeti menüjéből, ha a Kizárás menüelem elérhető. Ez az elem a menüből eltávolítható, ha nincs engedélyezve a kiválasztott tétel kizárására.

A kizárt elemek elérhetőségének konfigurálása a projekt tulajdonságok Nézet lapján végezhető el.

 

 

GY.I.K.

Kérdés: A lefordított alkalmazás jónak tűnik a Lingobit Localizer programban, de az orosz fordítás futtatása esetén nem tudom elolvasni a szimbólumokat.

Válasz: Úgy tűnik a probléma a nem-Unicode alapú alkalmazásoknál jelentkezik. Tekintse meg a Nem-Unicode alkalmazások futtatása témakört.

 

Kérdés: El tudom elolvasni a kínai karaktereket a Lingobit Localizer programban?

Válasz: Ehhez telepítenie kell a kínai betűtípusok valamelyikét.

 

Kérdés: Hogyan tudok honosítást adni a parancsfájl alapú létrehozási folyamathoz?

Válasz: Ebben az esetben érdemes a Lingobit Localizer parancssori felületét használni.

 

Kérdés: A projektünk fordítása szövegállományban van. Hogyan integrálható az a Lingobit Localizer projektbe?

Válasz: A fordítást ebből a fájlból a fordítómemóriába a Szövegimportálás/CSV varázsló használatával importálhatja.

 

Kérdés: Hány nyelv és fordító szerepelhet a honosítási folyamatban a Lingobit Localizer használatakor?

Válasz: A nyelvek és a fordítók száma nincs korlátozva.

 

Kérdés: Már használtam a Lingobit Localizer programot egy MFC alkalmazás fordítására, de egyes szövegrészek továbbra is angol nyelven jelennek meg. Mi lehet a probléma?

Válasz: Ha Ön dinamikusan csatlakozik az MFC-hez, az MFC újraterjeszthető változatát is le kell fordítania. A szokásos nyelvek némelyikének fordítása szerepel a Visual Studio-ban. Továbbá, számos alkalmazás használja a Windows üzeneteket és párbeszédpaneleket. Ezen elemek fordítása nem szerepel a programban és teljes mértékben csak az Ms Windows honosítástól függ.

 

Kérdés: Hogyan használhatóak a Microsoft Glosszáriumok a Lingobit Localizer programnál?

Válasz: Egy vagy több szószedet importálható a fordítómemória segítségével a Szövegimportálás/CSV használatával.

 

Kérdés: Hogyan tudom egyesíteni a Lingobit Localizer programot CAT eszközzel, amit számos projektben használunk?

Válasz: Ön importálhat egy vagy több szószedetet a fordítómemória segítségével a Szövegimportálás/CSV használatával vagy TMX fájl importálásával.

 

Kérdés: El kell küldenem az alkalmazás forráskódját vagy a bináris fájlokat a fordítóba?

Válasz: Nem. Nem szükséges forráskód. A fordítónak csak bináris fájlokra van szüksége a különböző parancsok indításához: Változások keresése, Lokalizált fájl létrehozása, Hibakereső és Lokalizált fájl futtatása.

Kérdés: Hogyan tudom közvetlenül átemelni rc fájlba az alkalmazás korábbi verziójához készült fordítást?

Válasz: Az alkalmazás és a korábban lefordított készletek összeállításához, használja a Fordítások importálása opciót. Adja hozzá az alkalmazást a projekthez, majd importálja a korábban lefordított alkalmazást az Eszközök\Lokalizált fájlok importálása paranccsal. Az összes importált elem, "Importált" státuszjelzővel lesz megjelölve.


Kérdés: Nem tudom mozgatni a kiválasztott vezérlőket párbeszédablak szerkesztőben.

Válasz: Használja a Ctrl+Alt+Shift+(Fel/Le/Bal/Jobb) vagy az Áthelyezés parancsokat a Formázás menüből.

 

 

Nem-Unicode alkalmazások futtatása

Ha az alkalmazása nem támogatja az Unicode szabványt, gyakran találkozhatunk megjelenítési problémákkal a lefordított szimbólumoknál. Ebben az esetben meg kell változtatni az alapértelmezett kódolási beállításokat a nem-Unicode alkalmazásoknál a Vezérlőpult\Területi beállítások ablakában a fordítás cél nyelvének párosításához. De erősen ajánlott az Unicode támogatás hozzáadása akkor is, ha többnyelvű alkalmazásokat szeretne készíteni.

Ezen felül, bizonyos esetekben új betűtípusokat is telepítenie kell, több különböző keleti nyelv helyes megjelenítéséhez.

 

Kapcsolat

 

Lingobit Technologies

A Lingobit Technologies egy független szoftvergyártó, amely első-osztályú szoftvereket szolgáltat a lokalizációs iparág számára. A Lingobit Localizer a mi vezető termékünk, amely egy szoftverhonosító és fordító eszköz. Célja, hogy hozzásegítse a szoftvercégeket a globális piac eléréséhez. A Lingobit Localizer jelentősen csökkenti a honosítási költségeket és megfizethetővé teszi a szoftverhonosítást a kis szoftvercégek számára is.

A Lingobit Technologies továbbra is aktívan dolgozik jövőbeli projektjein, a fejlettebb lokalizációs környezet elérése érdekében.

Cím

Lingobit Technologies,

15127 NE 24th Street #168

Redmond, WA 98052

USA

Telefon

Voice/Fax: 1 (425) 296-0686

Web

http://www.lingobit.com

Email

Támogatás: support@lingobit.com

Értékesítés: sales@lingobit.com

Written by Zityi


<< Előző cikk                                                                                                     Következő cikk >>